سال ۱۳۹۲

خانم مریم رجوی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در شیراز و اهواز فرا می خواند

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران،  از دبیرکل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر خواست برای نجات جان زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندانهای شیراز و اهواز به اقدام فوری دست بزند. وی با اشاره به ۷۳روز اعتصاب غذای  زندانیان سیاسی، کسری نوری و صالح مرادی، دراویش گنابادی زندانی در عادل آباد شیراز و ۲۸ روز اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی عرب در زندان اهواز، گفت:

این اعتصابها و بیاعتنایی شقاوت بار آخوندهای حاکم نسبت به آن، افشاگر بیداد و شکنجه و سرکوب در زندانهای  رژیم و در عین حال مایة ننگ نهادهای ذیربط بینالمللی است که در قبال دادخواهی مظلومانه زندانیان سیاسی ایران، جز سکوت و بیعملی واکنشی نداشتهاند.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم دراویش گنابادی که در نهمین روز یک اعتصاب خشک هستند، تأکید کرد: خامنهای و دژخیمانی که تحت فرمان او قضاییه ولایت فقیه را اداره میکنند، مسئول مستقیم به خطر انداختن جان زندانیان اعتصابی در شیراز و اهوازند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به زندانیان اعتصابی و تقدیر از تحصن شجاعانة خانوادههای آنها در برابر زندان عادلآباد شیراز عموم هموطنان را به ابراز همبستگی با زندانیان و اعتراض علیه رژیم ضدبشری حاکم فراخواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹فروردین۱۳۹۲ (۲۹مارس۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا