سال ۱۳۹۲

فشار بر زندانیان زن هوادار مجاهدین و بستگان مجاهدان لیبرتی

 رژیم ضدبشری آخوندی فشار بر زنان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین و بستگان مجاهدان اشرف و لیبرتی را شدت بخشیده است.

دژخیمان ازجمله از هرگونه رسیدگیهای درمانی به بیماران جلوگیری می کنند که بر اثر آن حال شماری از زندانیان به وخامت گراییده است:

– خانم زهرا منصوری۶۰ساله، از بستگان مجاهدان لیبرتی که به خاطر بیماری سرطان در بیرون زندان در حال شیمی درمانی بود ، به رغم وخامت حالش دوباره به زندان اوین بازگردانده شد. وی که همچنین به بیماری صرع مبتلا است بارها به خاطر محرومیت از داروی مورد نیاز این بیماری در شرایط وخیمی قرار گرفته است.

– خانم مطهره بهرامی که به خاطر شرایط زندان از بیماریهای مختلف ازجمله دیسک شدید مهره های کمر رنج می برد، به رغم تشخیص پزشک زندان مبنی بر اورژانس بودن وضعیتش، به خاطر مخالفت جعفر آبادی دادستان جنایتکار رژیم، از انتقال به بیمارستان و رسیدگی های درمانی مورد نیازش محروم است.

مطهره بهرامی ۶۲ ساله همراه با همسرش محسن دانشپور ۷۰ساله و پسرش احمد ۴۰ساله، در آذر ۸۸ به خاطر دیدار با بستگانشان در اشرف دستگیر و به اتهام آخوندساخته «محاربه» محکوم شدند. مطهره بهرامی به ده سال حبس و محسن و احمد دانشپور به اعدام محکوم شدند.

– خانم صدیقه مرادی که بر اثر شکنجه و شرایط زندان از دیسک مهره های گردن رنج می برد، بخاطر محرومیت از درمان شرایط سختی را در زندان می گذراند. خانم مرادی، از زندانیان هوادار مجاهدین در دهه۶۰، در اردیبهشت ۹۰ درتهران بازداشت شد و به ده سال حبس محکوم شده است .

مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه ارگانهای مدافع حقوق زنان را به رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان سیاسی ایران به ویژه خانمها زهرا منصوری، مطهره بهرامی و صدیقه مرادی فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت۱۳۹۲ (۲۴آوریل ۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا