سال ۱۳۹۲

اطلاعیه جلسه میان دوره یی شورای ملی مقاومت ایران

 جلسة فوق العاده میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روز جمعه ۱۷خرداد با شرکت اعضای در دسترس شورا برای رسیدگی به استعفای غیر مترقبه آقایان روحانی و قصیم برگزارشد. به گزارش دبیر ارشد شورا، دبیرخانه حدود ساعت۲۲ چهارشنبه ۱۵خرداد ۱۳۹۲به طور ناگهانی متن این استعفانامه را از طریق ایمیل دریافت کرد که حدود سی دقیقه بعد در سایتهای اینترنتی منتشر شد.

این درحالی بود که دبیرخانه حدود ۶ ساعت قبل از آن (حوالی ساعت ۱۶) تلفنی با آقای قصیم گفتگو داشت و وی هیچگونه اشاره یی به استعفا یا طرح گلایه یا سئوالی پیرامون موضوعات ذکرشده در استعفانامه نکرد. در همان روز و همچنین روزها و هفته های قبل، دبیرخانه ارتباطات ایمیلی و تلفنی متعددی با آقایان داشت که در آنها هیچ‌کدام از آنان هیچ اشاره‌یی به این موضوعات نکردند. در این تماسها چندبار هم برای جلسات و صحبتهای جاری شورایی به پاریس دعوت شدند، ولی با طرح موضوع بیماری از آمدن عذر خواستند.

درچنین وضعیتی، دریافت غیرمترقبة استعفانامه و انتشار بلافاصلة آن در سایتهای اینترنتی و قائل نشدن کمترین فرصتی حتی برای مطلع کردن اعضای شورا، بسیار شک برانگیز است. آنهم در شرایطی که مقاومت در آستانة انتخابات رژیم و تهدیداتی که متوجه ساکنان اشرف و لیبرتی است، برای گردهمایی بزرگ سالانة خود آماده می شود.

 متأسفانه در استعفانامة آقایان به مسائل تکراری زیادی پرداخته شده، اما به سئوالات اصلی، که ادعای «مرگهای مشکوک» در داخل مجاهدین و «طلاق اجباری» است و دعوت از مدعیان به شکایت قضایی هیچ اشاره‌یی نشده، و مهمتر از آن، همة توطئه هایی که مشخصاً جان مسئول شورا را مورد تهدید رژیم و همدستان و ایادی آن با مشارکت کوبلر قرار داده، عامدانه نادیده گرفته شده است.

شرکت کنندگان در جلسة میاندوره یی اصرار کردند که این مراتب در بیانیة جداگانه یی با امضای کلیة اعضای شورا متعاقباً به اطلاع عموم برسد تا در این شرایط، صف دوست و دشمن از یکدیگر به خوبی قابل تمیز باشد.

تا زمان صدور و انتشار بیانیة تفصیلی شورای ملی مقاومت، شرکت کنندگان بر موارد زیر تأکید می ورزند:

۱-افشا و محکوم کردن سناریویی که از نیمة اردیبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مصداقی و یغمایی شروع شد و با استعفای غیرمترقبة این دو تن که باید طبق آئیننامة داخلی شورا پاسخگوی سکوت و اقدامات پیشین خود در ارتباط با افراد یادشده می بودند، به مرحلة جدیدی رسید که از چنگ انداختن بیش از پیش دشمن ضدبشری بر شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک پرده برمی دارد.

۲-شناعت و شقاوت به حدی رسیده است که معنی سیاسی اقدامهای فوق الذکر به کلی نادیده گرفته شده و دشمن در سربریدن مجاهدان اشرف و لیبرتی و به ویژه در ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت تشجیع می‌شود.

۳-ما این اقدام غافلگیرکننده را که با طرح موضوع بیماری طی یکماه گذشته و با بی‌جواب گذاشتن همة دعوتها و تماسهای دبیرخانه صورت گرفته است، حاکی از فقدان اخلاق شورایی و جمعی، خنجر زدن از پشت و خیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم آخوندها می دانیم، به خصوص که جلسات میاندوره یی و جلسات هفتگی اعضای شورا در محل دبیرخانه پیوسته در دسترس آنها برای طرح همة مطالبشان بوده است.

  • ·                     غایبین جلسة میاندوره یی متعاقباً در جریان قرار گرفتند و برگه ها ی امضا شده رأی گیری را برای دبیر‌خانه ارسال کردند.

محمود ائمی – صدیقه ابراهیم پور-سپیده ابراهیمی- جمیله ابریشمچی- حسین ابریشمچی- مهدی ابریشمچی (سازمان مجاهدین خلق ایران) – زهرا ابوحمزه-معصومه احتشام -فرشته اخلاقی-گیتا احمدخان بیگی-زهرا احمدی-محمود احمدی-جواد احمدی – رویا احمدی موسوی- علی اصغر اخوان لیلی آبادی- زهره اخیانی- اصغر ادیبی- طوبی ارجمندی-معصومه اردیخانی- منوچهر ارسطوپور-فهیمه اروانی-محمد صالح اسحاق تبار اندواری- حمید اسدیان- افسانه اسعدی- مسلم اسکندر فیلابی-حسین اسکندریان- علی اصغر اسلامی- نصرالله اسماعیل زاده- مرتضی اسماعیلیان- ناطقه اشرفی- فاطمه افتخار- احمد افشار- کبری افشار- مهین افشار- محمد اقبال – مریم اکبرزادگان-مریم اکبری – فرهاد الفت- محمد علی الهی- شهره امامی- مصطفی امامی- فخری امیر علیپور- احسان امین الرعایا- محسن امینی- علی اکبر انباز- اطهر انوری- اسدالله اوسطی- محمدرضا اولیا- کامیار ایزدپناه- فاطمه آدرسی- اشرف آذرنگی- سلا آذری – امیر آرام – آندرانیک آساطوریان- جمعه آل حمودی-علیرضا بابا خانی- مرضیه باباخانی- نفیسه بادامچی لار- نیره بازگونه- شاپور باستان سیر- حمید باطبی- مریم باغبان خطیبی-عبدالرضا باقرزاده- میترا باقرزاده- میترا باقری- زهرا بخشایی- شهین بدیع زادگان- جواد برائی- مهدی براعی- نسرین برنجی- امید برومند- محمد جواد برومند جاهد اول- نجمه برومند جاهد اول- مهناز بزازی- زهرا بزرگانفرد- معصومه بلورچی-لعیا امیرخیزی- زهره بنی جمالی- حجت الله بنی عامری- سوسن بنی هاشمی- محمود بنی هاشمی- مهری بهبودی – مینو بهنام- فهیمه بوداغی- احمد بوستانی- رباب بوستانی- ماندانا بیدرنگ- مژگان پارسایی- عزیز پاک نژاد- زهرا پاکدل- جلال پراش منزه- فاطمه پروری- علیرضا پناهی- اصغر پوریامفرد- محبوبه پورتولمی- بدری پور طباخ- هاله پورکرامتی- ام کلثوم پیچگاه- معصومه پیرهادی- مهرافروز پیکرنگار- همایون تجلی- عذرا تخشید- مریم تدینی – محمد علی تسلیمی- محمد حسین تسوجی-علی محمد تشید- صدیقه تقی آبادی- اقدس تهرانی- محمد علی توحیدی – علاءالدین توران- زینب توکلی- زهرا توکلی – فریده توکلی طرقی- حشمت تیفتکچی- زهرا تیفتکچی- اکرم تیمور- محمدرضا ثانی- محمد علی جابرزاده – ابراهیم جدی- سیما جراحی- عبدالله جعفرزاده- علیرضا جعفرزاده- خدیجه جلوخانی – محبوبه جمشیدی- محسن جمشیدی- حسین جهان سوز- یاسر جهان نژادی- حشمت الله جوادی- عفت جوادی – مریم جوان خوشدل- گلناز جواهری – مهرناز جواهری – اسماعیل جوراب باف خسروشاهی- سروناز چیت ساز- شهین حائری- -یزدان حاج حمزه – نجمه حاج حیدری- فرح حاج یوسف مختار- هنگامه حاجی حسن- مریم حاجی خانیان- ناهید حاجی سید صادقی- مهری حاجی نژاد- علی حامد رنجی- اکرم حبیب خانی- طناز حجتی – مهین حری- مجید حریری- مریم حسن زاده – حسن محصل-کبری حسنوند- زهره حسنی پور- شهلا حسین تاش – صدیقه حسینی – حسنیه حق وردی- هدایت الله حکیمی نژاد- زهرا حلمی- احمد حنیف نژاد- محمد حیاتی- قدرت الله حیدری- نادیا حیدری- حشمت حیدریان طاری- نیکو خائفی – محمد علی خادمی – مسعود خدابنده- فریبا خداپرستی- علی خدایی صفت- مهدی خدایی صفت-قدسی خرازیان- فاطمه خردمند- پرویز خزایی- حسین خسروشاهی- علی خلخالی – زیبا خورسندی – علیرضا خوشنویس- لعیا خیابانی-مینا خیابانی – فائزه خیاط حصاری – سیما دادجو- حسین دادخواه- علی اصغر دارایی- حسین داعی الاسلام- فاطمه داعی الاسلام- ترانه داوران- عباس داوری – محمد جواد دبیران- فرشته دشتی- لیلا دشتی- مشهود دیانتی- ژیلا دیهیم- زینب ذبیحی- رویا ذبیحیان – معصومه رئوف – مژگان رادمان- حسین ربوبی- احمد رجوی- صالح رجوی- هوشنگ رجوی- طیبه رحمانی – سودابه رحمانیان- بیژن رحیمی – رعنا رحیمی- ملیحه رحیمی- کبری رحیمی – فاضله رسولی- عبدالناصر رشیدی-فاطمه رضا زاده – فرهاد رضا فرد-ابوالقاسم رضایی- آزاده رضایی- سلیمه رضایی- فاطمه رضایی- ابوالقاسم رضوانی- عاتقه رضویان – میترا رفیعی- فاطمه رمضانی- زهره رمضانی -حسن رودباری- هادی روشن روان- هاجر ریحانی – زهرا زارع پور- سنابرق زاهدی – عبدالرضا زبید – فروغ زرکش -محمد تقی زشتی- رخساره زمانی – افسانه زهری- حوریه زین العابدینی چرندابی – راضیه ژیانی – عبدالصمد ساجدیان- محمد سادات خوانساری – محمد سادات دربند- افسر ساعتچی- زهره ساعتچی- مهدی سامع (سازمان چریکهای فدایی خلق ایران)- مهوش سپهری- پرنیان سرآمد- حشمت سریری- حکیمه سعادت نژاد- لیلا سعادت نژاد- شمسی سعادتی- قباد سعید پور– صوفی سعیدی – محمد طاهر سعیدی-  حسین سعیدیان- نیر سلطانی – فریدون سلیمی- مهناز سلیمیان- محسن سیاهکلاه- محمد سید المحدثین- احمد سیدی علوی- محمد سیدی کاشانی- حوریه سیدی – منیر سیدی – نبی سیف- نسرین سیفی- علی محمد سینکی- بهشته شادرو- عباس شاکری- پروین شاه محمدیان- حمیده شاهرخی – سعیده شاهرخی -صدیقه شاهرخی – عباس شاهی- زهرا شبستری- فرشته شجاع – اصغر شریفی- محمد شریفی- سهیلا شعبانی- محمد شعبانی -زهره شفایی- احمد شکرانی- حلیمه شکیبایی – محمد شمس – اکرم شهرابی – ثریا شهری- مهناز شهنازی- حسین شهید زاده- محمد علی شیخی (استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی کشور)- سهیلا صادق- شیوا صادق- مهران صادق- رباب صادقپور – مریم صالح- میمنت صانعی- محبوب صباحتی- محمدرضا صباحی- علیرضا صبور – سعیده صبوری- شهرزاد صدر- سعید صدریه- فلور صدودی- بهزاد صفاری -پروین صفایی- اعظم صمدی- مهناز صمدی- سونا صمصامی- عباس صنوبری- طاهره ضیایی – حمیده طاعتی – امیر طاقتی – مجید طالقانی – بهروز طاهرزاده- حمیدرضا طاهرزاده -محمد علی طاهری- حبیبه طاولی- مجتبی طایفه حسینلو- احمد طبایی- محمود طریقت- سهیلا طریقی- ژیلا طلوع- کبری طهماسبی- حسن طهماسبی خیابانی- فاطمه طهوری- محمود عابدیان – عبدالمجید عالمیان- محبوبه عالی – رقیه عباسی- علی اکبر عباسیان- عبدالعزیز عبد شاهزاده- فاطمه عبدالعلی- علیرضا عبدالی- نسرین کوشالی- غلامعلی عرب خزائلی- رباب عزیزی – سوسن عضدانلو – محسن عضدانلو- محمود عضدانلو – محمود عطایی- گلی جان عطایی – زهره عطریان- الهه عظیم فر- حمیدرضا عظیمی- فاطمه عفتی اردکان- مهدی عقبایی  – افشین علوی- بتول علوی طالقانی- عذرا علوی طالقانی- مریم علوی طالقانی- نوزاد علی نژاد- فاطمه علی زاده- بیژن علیزاده – مهری علیقلی- سهیلا علیقلی – حسن عنایت- فتانه عوض پور- شهره عین الیقین- مرضیه غفاری- ابوالقاسم غفوری – معصومه غیاثی- مهدی فتح الله نژاد – صمد فتح پور- عبدالوهاب فرجی نژاد – رضیه فرخنده کامکار- حسین فرزانه سا- حسین فرشید- محمد حسین فرصت-پروین فرهمند – احمد فروغی- زهرا فریبرزی- مریم فضل – فرزانه فکوری – زهرا فیاضی – مهدی فیروزیان- جمیله فیضی- علی فیضی – زهره قائمی-مرتضی قائمی- شاهین قبادی-منصور قدرخواه-علی اصغر قدیری-محمد جواد قدیری مدرس-محمد قرایی-مهدی قربانپور مقدم- محمد قربانی- قاسم قریشی- نصرت قشقایی- سهیلا قنبرنژادیان – لیلا قنبری- زیبا قوامی – عبدالله قیطانی- فروزنده کاکاوند- زهره کامیاب شریفی-وجیهه کربلایی – راضیه کرمانشاهی- مهناز کرمی- آذر کریمپور- منیژه کریمی- شهلاکریمی- فرشته کریمی سنجانی- پرویز کریمیان- مسعود کلانی- فرزانه کمانگیر -سعیده کیهانی – منصوره گالستان- زهرا گرابیان- انسیه گلدوست  – انسیه گلشاهی- جلال گنجه ای (جمعیت دفاع از دمکراسی و استقلال ایران)- جواد گوگردی- زهرا گوهریان-گیتی گیوه چین- محبوبه لشکری- مهین لطیف- منصور لوایی- فهیمه ماهوزی- ابراهیم مازندرانی (کانون توحیدی اصناف)- زهرا مازوچیان- اسدالله مثنی- فائزه محبت کار- محمد علی محتسبی- میرمحمد محدث- محمدرضا محمد زاده – محمد علی محمد صالحی-حسین محمد زاده- سعید محمدی فاتح- فیروز محوی- مهدی مددی- عباس مدرسی فر- هادی مدقالچی- میر حسین مدنی- محمدرضا مرادی- محمدرضا  مرادی نسب- اسماعیل مرتضایی- زهرا مریخی- مهرانه مستانی-هدایت الله مستوفی- حسین مسیح- مهین مشفق نیا- مهین مشکین فام- غلامعلی مصباح- علیرضا معدنچی- بیژن معدنی- بهزاد معزی- بتول معصومی- عبدالعلی معصومی- مجید معینی- اکبر معینی – سعیدمغاره عابد- محمد مهدی مفیدی- شهره مقدس – علی مقدم- سیمین ملازاده – رقیه ملک محمدی- سیمین منافی- محمدرضا منانی- رباب منتظری- جلال منتظمی- حسنی منصوری- رسول مهدلو ترکمان- محمد حسین مهدوی – مژگان مهدوی-رباب مهدویه- ژاله مهرام نیا- لادن مهرام نیا -بهرام مودت – اکرم موسوی- فرزانه میدانشاهی- بهروز میرزایی- بیژن میرزایی- فاطمه میرسیدی – حسین میرعابدینی – نظام میرمحمدی- عشرت میرنژاد – زینت میرهاشمی- مهناز میمنت- عباس میناچی – محسن نادی شبستری- عبدالحلیم نارویی- هایده ناصر حجتی – محمد مهدی ناهید- حسن نایب آقا- عفت نجاتی – حسن نظام الملکی-مهین نظری – بهزاد نظیری- علی نفیسی- پریچهر نکوگویان- علی نواب صفوی- دولت نوروزی – زهرا خاتون نوری- مرضیه نوری – انسیه نوید- عباس نوین روزگار- محسن نیکنامی- محمد علی نیک نیا- فرزین هاشمی- منوچهر هزارخانی-فاطمه همافر- ناهید همت آبادی- زهرا همدانی- فاطمه همدانی- احمد هوشی- منشوروارسته- محمد وثوق – طیبه وحدت نیا- جهانگیر وزیر قائم مقامی- محمدرضا وشاق- فاطمه وطنخواه – میترا وطنی- مینا وطنی- علی ولی پور- فریده ونایی- ام البنین یزدان سپاس- کبری یزدیان آزاد- نرگس یعقوبیان-طیبه یگانه- فرشته یگانه – جواد یوسف معمار- بتول یوسفی- منیره یوسفی

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا