سال ۱۳۹۲

مقاومت ایران از خواستهای پناهندگان اعتصابی ایرانی در آلمان قویاً حمایت می‌کند

 مقاومت ایران از خواستهای پناهجویان ایرانی که در اعتراض به فشارها و محدودیتهای اعمال شده بر آنان در مونیخ آلمان دست به اعتصاب غذا زده اند، حمایت می‌کند و ضمن محکوم کردن این فشارها و محدودیتها از دولت آلمان می‌خواهد بلافاصله این محدودیتها را برطرف کند.

اعتصاب پناهجویان از هفته پیش آغاز شده و شماری از آنان از روز سه شنبه ۴تیر (۲۵ژوئن) دست به اعتصاب غذای خشک زده اند و که از نظر جسمی در شرایط وخیمی به سر می برند و برخی از آنها به روانه بیمارستان شده اند.

آنها از جمله خواهان تأیید سریعتر موقعیت پناهندگی شان، بهبود شرایط معیشتی و پزشکی خود هستند. لغو اقامت اجباری در منطقه محل پناهندگی و اینکه بتوانند بدون کسب مجوز به سایر مناطق آلمان رفت و آمد داشته باشند، از دیگر خواستهای آنان است،خواستهایی که جزء استانداردهای کنوانسیون پناهندگی و قانون حقوق بشر بین المللی است.

در ماههای گذشته نیز پناهندگان و پناهجویان ایرانی در آلمان در شهرهای مختلف در اعتراض به فشارها و محدودیتهای وارده به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ تیر ۱۳۹۲(۲۹ ژوئن۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا