سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام دستجمعی در اشرف – شماره ۵۴

هفت گروگان در زندان کروپر فرودگاه نگهداری می‌شوند و مالکی برای استرداد سریع آنها برنامه ریزی می‌کند

فراخوان به آمریکا برای آزادی گروگانها، اگرآنها استرداد شوند مسئولیت به عهده دولت آمریکاست

بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از درون رژیم آخوندی هفت گروگان اشرفی شامل ۶زن، همچنان در بغداد و در نزدیکی فرودگاه توسط نیروهای تحت امر مالکی نگهداری می‌شوند.آنها در حال اعتصاب غذا به سر می برند.

گروگانها هر کدام در اتاقهای جداگانه و دور از بقیه زندانیان هستند و به کسی  اجازه نمی‌دهند به محل آنها وارد شود.

نیروهای مالکی تدابیر امنیتی شدیدی در مورد محل نگهداری گروگانها به کار می برند و تلاش می‌کنند هیچ کس از وجود آنها مطلع نشود. به هیچکس اجازه عکس گرفتن از محل این زندان و بردن تلفن موبایل به محل نمی‌دهند. مالکی در صدد است که این هفت گروگان را در روزهای آینده به فاشیسم دینی حاکم بر ایران مسترد کند. 

گفته می‌شود پس از افشاگریهای گسترده مقاومت درباره حضور گروگانها در بغداد، مالکی به عنوان یک طرح آلترناتیو یک گروه از بازجویان را مأمور کرده تا از این گروگانها به خاطر شرکت «در تروریسم و قتل و کمک به تروریسم» با زجویی کنند و برای آنها پرونده سازی نمایند.

حال که هیچ تردیدی در مورد نگهداری هفت گروگان در بغداد و توسط نیروهای مالکی وجود ندارد و با توجه به این که تمامی آنها افراد  حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و آمریکا به طور رسم  و مکتوب و جداگانه مسئولیت حفاظت آنها را تا تعیین تکلیف نهایی پذیرفته است، مقاومت ایران خواستار دخالت سریع رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکا برای آزادی بلادرنگ این گروگانهاست و تأکید می‌کند که در صورت استرداد این افردا، مسئولیت کامل به عهده دولت آمریکا است.

 

دبیرخانه شورای  ملی مقاومت ایران

۲۹شهریور ۱۳۹۲ (۲۰سپتامبر۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا