سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۷۴

 اعتصاب غذای گروگانها در برابر تهدید به استرداد به رژیم ایران.

در پی بازجویی از گروگانها در یک زندان در بغداد توسط شکنجه گران وزارت اطلاعات و سفارت رژیم آخوندهاو تهدید آنها به استرداد به رژیم ایران که در اطلاعیه شماره ۷۲ شورای ملی مقاومت (۱۰مهر) آمده بود، در یکی از گزارشهای درونی رژیم، از ادامه اعتصاب غذای گروگانها و حتی تبدیل آن در روزهای اخیر به اعتصاب غذای خشک یاد شده است.  

مقاومت ایران با نگرانی بسیار ،خواستار بازدید فوری نمایندگان ملل متحد و دولت آمریکا از گروگانهای اعتصابی و اطلاع از وضعیت آنهاست. گروگانها بدون هیچ تردید در زندانهای تحت کنترل نخست وزیر عراق و مشاور امنیتی او نگهداری می شوند. مقاومت ایران در این باره اسناد جدیدی از داخل رژیم آخوندها بدست آورده که در هر دادگاه ذیصلاح بین المللی قابل ارائه است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ مهر ۱۳۹۲(۵ اکتبر ۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا