سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۸۷

 خانم رجوی بار دیگر بر پرداخت ۱۰۰میلیون دلار به صندوق ابتکاری دبیرکل از محل فروش داراییهای اشرف برای انتقال مجاهدین به کشورهای دیگر تأکید کرد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن تشکر از ابتکار دبیرکل ملل متحد در تشکیل یک صندوق اعتماد  برای انتقال ساکنان لیبرتی به کشورهای دیگر، بار دیگر بر پرداخت ۱۰۰میلیون دلار به این صندوق از محل فروش داراییهای ساکنان اشرف تأکید کرد .

وی گفت این موضوع پیش از این از سوی دکتر آلخو ویدال کواداراس، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و آقای استرون استیونسون رئیس گروه رابطه با عراق پارلمان اروپا، به اطلاع دبیرکل ملل متحد، معاون سیاسی و نماینده ویژه او در عراق نیز رسیده است. آنها خاطرنشان کردند که اگر دولت عراق اجازه بدهد قرار داد فروش داراییها با کمپانی انگلیسی به اجرا در بیاید، ۱۰۰میلیون دلار از درآمد این قرارداد به صندوق ابتکاری دبیرکل پرداخت خواهد شد.

خانم رجوی در همین خصوص حکومت عراق را به همکاری با سناتور توریسلی،  نماینده قانونی ساکنان برای فروش اموال ساکنان اشرف، فراخواند.

ساکنان اشرف در سپتامبر ۲۰۱۲ با یک کمپانی انگلیسی برای فروش کلیه اموال منقول و غیرمنقول به مبلغ ۵۵۰میلیون دلار قرارداد بستند. این قرارداد به تأیید وزارتخارجه انگلستان، سفارت عراق در این کشور و اتاق بازرگانی عرب و انگلستان رسید. اما نیروهای عراقی با تهدید نماینده کمپانی در عراق به مرگ و تهدید به مصادره اموال کمپانی، مانع اجرای قرارداد شدند.

فروش اموال ساکنان در طرح ۵سپتامبر۲۰۱۳ ملل متحد و همچنین در نامه ۶سپتامبر خانم بت جونز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، مورد تأکید قرار گرفته است. اما متأسفانه به رغم گذشت دو ماه دولت عراق اجازه فروش اموال ساکنان را نمی دهد. در طرح ۵سپتامبر ملل متحد تصریح شده است :

-«دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد».

-«دولت عراق کلیه اموال اشرف  را حفاظت و ضمانت خواهد کرد».

در همین رابطه خانم بت جونز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک  قبل از انتقال باقیمانده ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی ، در  روز ۱۵شهریور ۶سپتامبر) به خانم رجوی نوشت: اگر شما با طرح یونامی   برای انتقال باقیمانده ساکنان اشرف موافقت کنید «سازمان ملل نگهداری داراییهای اشرف را با به کارگرفتن یک شرکت حفاظت مورد اعتماد محلی تسهیل خواهد کرد و سفارت آمریکا آنچه را در توان دارد در حمایت از این تلاشها مبذول خواهد نمود». 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ آبان۱۳۹۲ (۲ نوامبر۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا