سال ۱۳۹۲

یازده زندانی شامل یك زن صبح سه شنبه به طور جمعی اعدام شدند

مقاومت ایران با درود  به حدود 2000زندانی در زندان قزلحصار كه از روز دوشنبه 4آذر در اعتراض به اعدام 11زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند، شورای امنیت، دبیركل، كمیسر عالی حقوق بشر و دیگر مقامهای ذیربط ملل متحد و همچنین، اتحادیه اروپا، دولت آمریكا و دیگر كشورهای جهان را به اقدام فوری برای پایان دادن به روند فزاینده اعدامهای خودسرانه و جمعی فرا می خواند. عفو بین الملل در روز 5 آذر از  حدود 600 اعدام از ابتدای سال 2013 خبر داد كه ۳۶۷ نفر از آنها در دوره روحانی اعدام شده اند.

اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار پس از آن  شروع شد كه دژخیمان روز دوشنبه 11زندانی را برای اجرای احكام اعدام به سلولهای انفرادی منتقل كردند. صدها تن از زندانیان معترض خود از محكومان به اعدام هستند كه در انتظار اجرای حكم به سر می برند.

غروب دوشنبه مزدوران گارد زندان، كه از اعلام اعتصاب غذای زندانیان غافلگیر شده بودند، آنان را وحشیانه مورد حمله قرار دادند و وسایل شخصی آنان را از بین برده یا با خود بردند. دژخیمان متعاقبا برای ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان و تشدید سركوب آنها، با اعزام نیروی كمكی تیربارها و تك تیراندازها را در برجكهای دور تا دور زندان مستقر كرده اند.

از سوی دیگر خانواده زندانیان به منظور متوقف كردن احكام سبعانه اعدام، روز دوشنبه در مقابل زندان قزل حصار دست به تجمع زدند. دژخیمان برای متفرق كردن آنها به دروغ گفتند اجرای احكام اعدام زندانیان مزبور متوقف شده است. خانواده‌های زندانیان در روز سه شنبه نیز در مقابل مجلس رژیم دست به اعتراض زدند.

جلادان رژیم صبح روز سه شنبه، 11زندانی، به نامهای عبدالسلام خاتونی، رضا یزدان، محسن یزدان پناه، ناصر فرح بخش ، حسین کریمیان، فرشید قلی زاده، بهروز کیانی ،احسان محمدپور ،مهرداد خدایار زاده و وحید محمد کریمی را ، همراه با یك زندانی زن كه از زندان قرچك ورامین به قزلحصار منتقل شده بود، به طور جمعی به دار آویختند.

زندان قزل حصار اصلی ترین محل نگهداری زندانیان محكوم به مرگ است. دراین زندان كه ظرفیت بین 8تا 9هزار زندانی را دارد  بین 25 تا 27 هزار زندانی روی هم تلنبار شده اند.  بخش زیادی از آنها  در نوبت اعدام هستند. رژیم آخوندی برای تسهیل اعدامهای جمعی سكوهای دار 24 نفره در این زندان  برپا كرده و هر هفته شماری از زندانیان را مخفیانه حلق آویز می‌كند.

مقاومت ایران  سیاست كشورهای 5 بعلاوه یك كه به خاطر مذاكره با فاشیسم دینی حاكم بر ایران بر سر مسأله اتمی، در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر و اعدامهای جمعی سكوت پیشه كرده اند را مشوق رژیم آخوندی برای ادامه و افزایش این اعدامها می‌داند و همه مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به یك كارزار جهانی برای توقف اعدامهای خودسرانه و اعتراض به سكوت جامعه جهانی نسبت به جنایتهای ضد بشری رژیم آخوندی فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6 آذر1392 (27نوامبر2013)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا