سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره 103

 سفر مالكی به تهران برای گرفتن حكم دوره سوم نخست وزیری از خامنه ای به ازای سركوب مجاهدین و استرداد 7 گروگان.

 طبق گزارشهای موثق از داخل رژیم ایران و اسنادی كه مقاومت ایران به دست آورده است، سركوب مجاهدین در لیبرتی و سرنوشت 7 گروگان اشرفی و استرداد آنها به فاشیسم دینی حاكم بر ایران از مهمترین موضوعات مورد بحث مالكی و رژیم آخوندی در سفر مالكی به تهران خواهد بود.

هدف اصلی مالكی از این سفر، پس از شكست سفرش به آمریكا و پس از معامله اتمی رژیم ملایان در ژنو، آن است كه حمایت همه جانبه رژیم آخوندها از باقی ماندن در مسند نخست وزیری عراق برای سومین دوره متوالی را به دست آورد. این در حالیست كه مردم عراق و جریانهای سیاسی در این كشور از جمله نزدیكترین مؤتلفان مالكی با ادامه نخست وزیری او مخالفند. مخالفتهای گسترده در كنگره و سنا و افكار عمومی در ایالات متحده با جنایتهای مالكی، حمایت دولت آمریكا را از نخست وزیری مجدد او نیز سخت‌تر كرده است. در حقیقت مالكی برای گرفتن حكم سومین دوره نخست وزیری خود از دیكتاتور خون آشام دینی، به ضرب بمبگذاری و انفجار و آدمكشیهای روزمره در عراق، به تهران می‌رود. در چنین وضعیتی، سركوب اپوزیسیون ایران در عراق و سرنوشت 7 گروگان اشرفی اهمیت ویژه یی دارد. مالكی باید رژیم ولایت فقیه را از ادامه و تشدید محدودیت و سركوب ساكنان لیبرتی مطمئن سازد و در صورت لزوم گروگانها را به رژیم ایران تحویل دهد.

مقاومت ایران با توجه به تعهدات مكرر و مكتوب ملل متحد و دولت آمریكا در باره امنیت و سلامت ساكنان اشرف و لیبرتی، از رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریكا و دبیركل ملل متحد می‌خواهد، بلادرنگ دولت عراق را وادار به آزادی گروگانها نموده و از استرداد آنها به رژیم ایران كه شكنجه و اعدام را در پی خواهد داشت، جلوگیری كنند. آمریكا و سازمان ملل در هرگونه آسیبی كه به 7‌گروگان اشرفی وارد شود، مسئؤلیت مستقیم دارند. اعتصاب غذای ایرانیان در كشورهای مختلف جهان برای آزاد كردن گروگانها و تضمین امنیت لیبرتی اكنون وارد چهارمین ماه شده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12آذر1392 (3دسامبر2013)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا