سال ۱۳۹۲

روز دانشجو – شماره 4

 درگیری، جراحت و دستگیری دانشجویان در شهرهای مختلف كشور, مزدوران رژیم در دانشگاهها با امواج اعتراض و انزجار دانشجویان مواجه شدند.

روز شنبه 16آذر، مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاههای مختلف كشور به  صحنه اعتراض و ابراز انزجار از رژیم ضدبشری آخوندی تبدیل شد.

در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان طرح رژیم برای ورود مخفیانه و سخنرانی پاسدار- سردژخیم حسین شریعتمداری، نماینده ویژه خامنه ای در روزنامه كیهان، را به هم زدند. در هنگام ورود شریعتمداری  به داخل تالار سخنرانی همه دانشجویان پشت به او ایستادند و شعار «مزدور برو گمشو» سر دادند و او را هو كردند. شریعتمداری با وقاحتی كه از شكنجه گرانی چون او بر می آید، دانشجویان را «فتنه گر» و «پیاده نظام دشمن» خواند و تلاش كرد به سخنان خود ادامه دهد اما دانشجویان با شعار «دانشگاه بیدار است از مزدور بیزار است»، «فتنه تویی، دشمن این خاک تویی»، «ستون پنجم تویی دشمن این خاک تویی» مانع سخنرانی او شدند.

در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران دانشجویان شعار «مرگ بر دیكتاتور»، «فرهاد رهبر اخراج باید گردد»، «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» سر دادند و خواستار بركناری فرهاد رهبر، از مقامات اطلاعاتی رژیم از سمت ریاست دانشگاه تهران شدند.

در دانشگاه آزاد زنجان پس از آن كه دانشجویان شعار «دانشجو می رزمد ذلت نمی پذیرد» سردادند مورد حمله وحشیانه عوامل اطلاعاتی رژیم در دانشگاه موسوم به «حراست» قرار گرفتند كه به درگیری منجر شد. مزدوران رژیم شماری از دانشجویان را بازداشت كردند.

در دانشگاه تبریز نیز دانشجویان در مراسم بزرگداشت16 آذر شعار «مرگ بر دیكتاتور» سر دادند.

در دانشگاه آزاد شهر كرد، حوالی عصر بین دانشجویان و مزدوران بسیجی درگیری رخ داد كه بر اثر آن 5 تن از دانشجویان به شدت مضروب و روانه بیمارستان شدند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 آذر 1392 (7دسامبر2013)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا