سال ۱۳۹۲

ایران: 22 اعدام طی سه اعدام جمعی

 سردژخیم لاریجانی رئیس قوه قضاییه آخوندها: مخالفت با حكم اعدام مخالفت با اسلام است.

سفر برنامه ریزی شده تعداد معدودی از اعضای پارلمان اروپا به ایران تحت حاكمیت آخوندها

خیانت به حقوق بشر و عدالت و تشویق فاشیسم دینی به خونریزی بیشتر است.

موج اعدامها در سراسر ایران ادامه دارد. دژخیمان خامنه ای در روز چهارشنبه 20آذر 7 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت حلق آویز كردند. در روز 14آذر نیز طی دو اعدام جمعی، 15زندانی در زندان دیزل آباد كرمانشاه و زندان مركزی ایلام به دار آویخته شدند.

سه زندانی كرد در روز ها 21، 19 و 16 آذر در زندانهای كرمان و زندان مركزی ارومیه اعدام شدند.

در همین حال انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات وحشیانه اعدام ادامه دارد. از جمله دو زندانی سیاسی از هموطنان عرب اهل اهواز كه از روز 17آذر به نقطه نامعلومی منتقل شده اند، در معرض اعدام قرار دارند.

سردژخیم صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضاییه آخوندها در روز 20آذر، گزارشهای مجامع بین المللی در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را دروغ و مغرضانه خواند وی گفت: «مخالفت با حكم اعدام مخالفت با حكم اسلام است». وی در ارتباط با قانون ضد انسانی و ضد اسلامی قصاص گفت: «این انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم. قوه قضاییه بدون توجه به اعتراضات با قاطعیت به كار خود ادامه می‌دهد». از نظر این آخوندها اسلام اسم مستعار دیكتاتوری دینی است و بنابراین مخالفت با اعدام مخالفت با كیان نظام منحوس و ضد اسلامی ولایت فقیه است كه مردم ایران خواهان سرنگونی آن هستند.

 امواج وقفه ناپذیر اعدام كه پس از روی كار آمدن روحانی ابعاد بسیار بیشتری به خود گرفته از یكسو وحشت این رژیم از وضعیت انفجاری جامعه و قیام گسترده مردمی را برملا می‌كند و از سوی دیگر نشان می‌دهد پراكندن توهم میانه روی و اعتدال از سوی این رژیم صرفاً به ماشین اعدام و شكنجه و كشتار آخوندها سوخت می‌رساند.

سفر برنامه ریزی شده تعداد معدودی از اعضای پارلمان اروپا به ایران در شرایطی كه اعدامهای خودسرانه و جمعی سراسر ایران را فراگرفته، خیانت به حقوق بشر و عدالت و تشویق فاشیسم دینی به خونریزی بیشتر است. سفر این افراد كه به حمایت از آخوندهای ایران معروف هستند، با مخالفت گسترده در پارلمان اروپا مواجه شده است. گروه احزاب مردم اروپا، بزرگترین گروه پارلمانی اعلام كرد هیچیك از اعضای آن در این هیأت شركت نخواهد كرد. وی افزود: «متاسف است كه تعداد اعدامها در ایران بعد از به روی كار آمدن دولت جدید افزایش پیدا كرده است…یكی از عناصر ضروری دیالوگ بین پارلمانی باید حقوق بشر و همچنین سازمانهای غیر دولتی و نمایندگان اپوزیسیون را شامل بشود».

رهبر گروه محافظه کاران و رفرمیستهای پارلمان اروپا نیز اعلام كرد هیچكس از این گروه در این هیأت شركت نمی‌كند و افزود «هیچ نشانه یی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران روحانی دیده نمی‌شود. وی افزود: تا زمانیکه تغییر واضح در رابطه با حقوق بشر حمایت از تروریسم و گسترش سلاح هسته یی از طرف ایران مشاهده نگردد نمایندگان پارلمان اروپا نباید به ایران سفر کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21آذر 1392 (12دسامبر2013)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا