سال ۱۳۹۲

ایران: 32 اعدام در 5 روز

 این اعدامها همزمان با سفر چند نماینده پارلمان اروپا به ایران صورت گرفته است.

امواج اعدام در شهرهای مختلف كشور همچنان ادامه دارد. صرفا طی روزهای 23 تا 27 آذر خبر 32 اعدام منتشر شده است ، به این ترتیب متوسط اعدام در هر روز به بیش از 6نفر می رسد. این در حالی است كه بسیاری از اعدامها در زندانهای رژیم به طور مخفیانه صورت می گیرد و خبری از آنها به بیرون درز نمی كند. دو تن از اعدام شدگان به هنگام دستگیری نوجوان بودند.

در زندان قزل حصار در كرج، در روز پنجشنبه 27 آذر هشت زندانی به طور جمعی اعدام شدند.

در شیراز در روز 23 آذر سه زندانی در زندان عادل آباد به دار آویخته شدند. بنا بر گفته دژخیمان این زندان 39زندانی طی روزهای آینده اعدام خواهند شد. نعمت پراكنده یك زندانی جوان پس از شنیدن این خبر بر اثر شوك قدرت تكلم خود را از دست داده و فضای وحشت زندانیان را فرا گرفته است.

در رشت طی روزهای 23 تا 25 آذر 4زندانی به دار آویخته شدند.

در ارومیه طی دو اعدام جمعی در روزهای 25 و 27 آذر. هفت زندانی به نامهای پیمان محمدی، مهدی اژیر کفاش، حسین آقازاده و قادر نیک اندیش و ایرج نصیری، چنگیز صالحی و احد شکوری، در زندان مركزی این شهر اعدام شدند. ایرج نصیری به هنگام دستگیری كمتر از 15سال سن داشت.

در تبریز چهار جوان زندانی در روز 27 آذر اعدام شدند.

در زاهدان سه زندانی طی روزهای 25 تا 27 آذر اعدام شدند. زندانی اعدام شده در روز 25 آذر، 24 ساله بود و به هنگام دستگیری زیر 18سال داشت. دو زندانی دیگر ناصر گُمشادزهی، 31ساله، و مهدی جوانمرد 28ساله، بودند.

در سمنان دو زندانی 31 و 34ساله در روز 26 آذر و در قزوین در روز 24آذر، یك زندانی 46ساله اعدام شدند.

پروین گراوند، مادر ۵۲ ساله‌ فریدون خنجری، در روز 17 آذر سه روز پس از اعدام فرزندش در زندان دیزل آباد كرمانشاه، بر اثر شدت فشار از این جنایت رژیم، خودكشی كرد و جان خود را از دست داد.

توسل رژیم ضدبشری آخوندی به روند فزاینده سركوب به ویژه مجازات وحشیانه اعدام به خاطر ناتوانیش در مقابله با بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی و در هراس از خیزش مردم جان به لب رسیده ایران است.

این اعدامها كه همزمان با سفر چند نماینده پارلمان اروپا به ایران تحت حاكمیت آخوندها صورت گرفت، خوشامد رژیم ملایان به سفری است  كه با مخالفت بخش عمده نمایندگان پارلمان اروپا مواجه بود.

سكوت مرگبار این نمایندگان در قبال نقض وحشیانه و مستمر حقوق بشر در ایران و دست دادن با قاتلان فرزندان مردم ایران هیچ مفهومی جز همدستی در این جنایتها ندارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30 آذر 1392 (21دسامبر2013)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا