سال ۱۳۹۲

چهارمین حمله موشكی به لیبرتی – شماره 5

 به آتش كشیده شدن بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشكها.

در جریان چهارمین حمله موشكی به لیبرتی، علاوه بر تخریب بسیاری از تأسیسات، شماری از بنگالها و خودروها در اثر اصابت موشك و انفجارهای بزرگ ناشی از آن دچار حریق و نابود شدند. عكسها ضمیمه است.

در جریان این حمله بسیاری از بنگالهای محل استراحت ساكنان به شدت آسیب دیده است.  عكسها ضمیمه است

تا این ساعت در چهارمین حمله موشكی به لیبرتی دو شهید و بیش از 50مجروح و مصدوم گزارش شده است. شهیدان شناسایی شده عبارتند از مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهرانی و محمود برنافر.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5دی 1392(26 دسامبر2013)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا