سال ۱۳۹۲

اجلاس دو روزة شورای ملی مقاومت ایران

 اجلاس دو روزة شورای ملی مقاومت در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم دی با حضور رئیسجمهور برگزیدة شورا با سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، افتتاح شد.

خانم رجوی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، سخنان خود را با گرمترین درودها به شهیدان راه آزادی، 4شهید مجاهد خلق در چهارمین حمله موشكی به لیبرتی، 52 شهید حماسه اشرف در 10 شهریور،زندانیان سیاسی اعدام شده در سراسر میهن و شهیدان قیام روز عاشورا در دیماه سال 88 آغاز كرد .

او، در مروری كوتاه بر تحولات سیاسی كشور، خاطرنشان كرد كه 6 ماه پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در رژیم ولایت فقیه، كه اصحاب مماشات و مدافعان حفظ این رژیم می خواستند آن را تحولی درجهت اعتدال و خروج این رژیم ورشكسته از بحران قلمداد كنند، تزلزل و بحرانهای فزایندة رژیم، به ویژه پس از تن دادن ناگزیر به یك گام عقب نشینی در برنامه تسلیحات اتمی، هم چنان بارز و آشكار است. فروپاشی اقتصاد كشور، تورم، بیكاری و شكستهای بزرگی نظیر طرح یارانه‌ها و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، دیكتاتوری آخوندها را درهم می پیچد و رژیم ولایت فقیه در برابر این بحرانها و درهراس از فوران قیامها، جز اعدامهای فزاینده، اعمال مجازاتهای ضد انسانی، تشدید سركوب و انواع تبعیضها و تحمیلهای ارتجاعی، به ویژه علیه ملیتها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف، راهی نمی یابد.

خانم رجوی اضافه كرد : سیر تحولات، نه تنها هیچ اعتباری برای دعاوی میانه روی و خروج از بحران درموررد رژیم آخوندی باقی نگداشته، بلكه صورت مسألة واقعی امروز ایران را- كه همانا پیكار ملتی مقاوم برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار آزادی وحاكمیت مردم است- هرچه واضح ترمی كند.

رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران، آنگاه بر موقعیت و مسئولیت تاریخی شورای ملی مقاومت ایران و یكایك اعضا و حامیانش دراین شرایط حساس تأكید كرد و سخنانش را با تجلیل و قدردانی از هموطنان وحامیان مقاومت كه در حماسة اعتصاب غذای 108 روزه صفحه درخشان و فراموشی ناپذیری را در رویارویی با دشمن گشودند به پایان برد.

اجلاس شورای ملی مقاومت در بحثهای پیش از دستور و در دستوركار دو روزه خود رخدادهای سیاسی داخلی و منطقه یی و بین المللی در فاصله سه ماهه پس از اجلاس قبلی در اواخر مهرماه را كه از جمله شامل موارد زیر بود، مورد بررسی قرار داد :

-بحران درونی هیأت حاكمه و پیامدهای شكست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و روی كار آمدن آخوند روحانی و تشدید جنگ و جدال باندهای حاكمیت برسر عقب نشینی ناگزیر و از سر استیصال، از بمب سازی در توافقنامه ژنو؛

-رسواشدن سریع مهملات تكراری درمورد میانه رو شدن رژیم قرون وسطایی آخوندها؛

– برملاشدن ابعاد دیگری از فساد فراگیر نظام و چپاولهای میلیاردی، از جمله فضیحت 87میلیارد یورویی پولشویی و نقل و انتقال غیر قانونی ارز به تركیه ؛

-سرخوردگی و انزجار گستردة مردمی از دعاوی «اعتدال و تدبیر و امید» و وضعیت انفجاری در جامعة چپاول شده و به ستوه آمده، كه ارتجاع حاكم با صدها اعدام و برپاكردن چوبه های دار در ملأ عام برای مهار آن تلاش می كند؛

– روند تحولات جاری در منطقه به ویژه در لبنان و سوریه، و به ویژه بالا گرفتن بحران در غرب عراق كه سیاستهای مداخله جویانه و مطامع رژیم ولایت فقیه دراین كشورها را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است، و از هم‌گسستگی و فرو ریختن جبهه اش در منطقه،

– شروع كار دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری در لاهه كه متهمان آن سركردگان حزب الله لبنان هستند. خامنه ای در آذرماه سال 1389 شخصا علیه این دادگاه موضع گرفت و از پیامدهای آن برای سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم به شدت می ترسد.

اجلاس شورا هم چنین كارزار مقاومت برای سرنگونی استبداد مذهبی و همچنین توطئه های جنایتكارانه و همه جانبه یی را -كه این دیكتاتوری تبهكار با صرف هزینه های گزاف و با كثیف ترین بند و بستها در منطقه و جهان، برای ازمیان برداشتن تهدید اصلی موجودیت خود، یعنی مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموكراتیك (شورای ملی مقاومت) پیگیری می‌كند، مورد بحث و بررسی قرارداد.

اعضای شورا تأكید كردند كه شعله های آتش حمله موشكی 5دیماه به لیبرتی با استفاده از دهها موشك طراحی شده برای كشتار جمعی و حمله به اشرف به وسیلة حكومت دست نشاندة مالكی درعراق در10شهریور -كه طبق تمامی تعاریف حقوقی و رأی دادگاه اسپانیا برای رسیدگی به آن، مصداق روشن جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین المللی است- عمق و دامنة هدف توطئه را به همگان نشان داد.

اجلاس شورا با قدردانی از انتشار گزارش بسیار ارزشمند و جامع و مستند ارتش آزادیبخش ملی ایران در باره حمله به اشرف، آن را تنها گزارش واقعی دراین باره توصیف كرد كه به گفته خانم رجوی در سخنانش در مراسم گرامیداشت شهیدان در15دی، به خوبی «نشان داد كه مقاومت ایران نخستین خواستار و نخستین برندة هر تحقیق مستقل و جامع و شفاف (در این باره) است». هم چنان كه این گزارش « یك روشنگری تاریخی دربارة ضعف و ذلت حاكم بر سیاست غرب و عهدشكنیهای شرم‌آور آنهاست».

در اجلاس شورا خاطرنشان شد كه گزارش ارتش آزادیبخش ، بادكنك قدرت نمایی و داعیه‌های ابلهانة قدر قدرتی سركردگان زهرخوردة رژیم آخوندها، از جمله گزارش سركردة نیروی تروریستی قدس به خبرگان ارتجاع و دعاوی جانشین فرمانده كل سپاه پاسداران در تلویزیون رژیم را تركاند. این گزارش بدقت و بطور مستند نشان داد كه حمله و گروگانگیری و اعدامهای جمعی در اشرف توسط حكومت دست نشانده عراق، چیزی جز كاربرد رذیلانه ترین و در عین حال بزدلانه‌ترین روشهای رایج در شكنجه‌گاههای رژیم در برابر زندانیان بی‌دفاع با بكار گرفتن خائنانی كه به همدستی با جلاد كشانده می‌شوند، نبوده است. كمااینكه كارزار شیطان سازی و دروغپردازی رژیم ولایت، برای زمینه سازی ، پیشبرد ، و توجیه توطئه هایش علیه مقاومت، با همین روشها و همین گونه عوامل كارسازی می‌شود.

وقتی هم كه چهره كریه خیانت در صحنة كشتار روشن شد، مزدورانی كه چهره سوخته و سیاه و آیندة تیره و تباه خود را، در آخر خط خیانت، در آینه نظام آدمكشان دیدند، چندی در حالت كُمای سیاسی فرو رفتند و سپس یك به یك به فرموده وزارت در یك كُرهماهنگ، همة جنایتها را – به شیوه امام شیادان كه می گفت خودشان خودشان را شكنجه می كنند و می‌كُشند – به خود مجاهدین نسبت دادند!

یكی دیگر از ترفند های رذیلانة دشمن ضدبشری كه تحت عنوان دلسوزی برای مجاهدان لیبرتی یا خانواده های آنان صورت می‌گیرد، علاوه بر انداختن تقصیر منتقل نكردن مجاهدین به آمریكا و كشورهای اروپایی به گردن «رهبران» برای صاف كردن جادة دستگیری و كشتار آنان، كسب اطلاع از نقاط دقیق اصابت موشكها و وضعیت مجروحان ومصدومان به طور مستقیم از طریق مأموران استخبارات عراق و بطور غیرمستقیم از طریق مزدوران رژیم تحت عناوین مختلف از قبیل « خانواده های مجاهدین» است. به این طریق دشمن به اشكال مختلف ، هم‌چنان‌كه در اطلاعیة كمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا به تاریخ 13 دی 92 افشا شده است حریص جمع آوری اطلاعات درمورد نتایج جزئی و تاكتیكی حملات موشكی به منظور طراحی و ادامة جنایتهای بعدی و پیگیری هدفهای مشخص است .

دراین میان، وضعیت دلسوزان به اصطلاح منتقد مقاومت به چنان درجه یی از فضیحت رسیده است كه – لابد از فرط دلسوزی برای نظام- در معرفی عوامل رو سیاه وزارت اطلاعات و جستجو گران مختصات لیبرتی بعد از حملة موشكی برای هدف گیریهای دقیق تر بعدی، خم به ابرو نمی آورند تا هیچ فرصتی در نقد مجاهدین وشورا، آنهم با ركیك ترین الفاظ و عناوین، از دست نرود!

به اینان باید گفت درصورت امكان قبول زحمت نموده و مدتی با تغییر نقش، با مقاومت ”مخالفت“ و با رژیم و اطلاعات آخوندها ”نقد وانتقاد“ پیشه كنند تا همگان ببینند تفاوت ”منتقد دلسوز“ نظام با ”مخالف“ تشنه به خون مقاومت ، دركجا و در چیست؟

تبهكاری و رسوایی مافیای جنایت، شقاوت و شناعت ولایت و مزدوران و همدستان و هم كیشان ، البته فقط یك روی سكه است، روی دیگر سكه، هم چنان كه در گزارش ارتش آزادیبخش درخشید، اصالت و استواری مقاومتی است مستقل و آزادیخواه كه در رویارویی با بدترین دشمن ایران و ایرانی و بزرگترین تهدید و خصومت علیه بشریت معاصر و محافل و حكومتهای پشتیبانش، و نیز در برابر نقض عهدها و خیانتهای زنجیره یی و بی پایان آنها، تكیه به مردم ایران و نیروی وجدان را برگزیده و راه رهایی میهن از بیداد آخوندی را در پاكبازی و پایداری به هرقیمت یافته است.

 

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

29دی 1392 (19ژانویه2014)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا