سال ۱۳۹۲

ایران: رژیم ایران 15 زندانی سیاسی را به طور مخفیانه در چاه بهاربه دار آویخت

 شمار اعدامها از ابتدای سال میلادی جدید بر 107تن بالغ می شود.

رژیم ضد بشری آخوندی در روز چهارشنبه 16بهمن در یك اقدام سبعانه 15زندانی سیاسی بلوچ را به طور جمعیدر زندان چاه بهار مخفیانه به دار آویخت. خسرو براهویی از اهالی لوتك زابل،دو برادر از طایفه ریگی ودو برادر دیگر از طایفه میرو یك تاجر به نام افضل ریگی در میان اعدام شدگان بودند.

بنا بر گزارشهای منتشر شده در روز پیش از آن نیز هفت زندانی به طور مخفیانه در محلی دور از دید و در گورهایی بدون نام در گورستان زاهدان دفن شدند.

در سحرگاه 17بهمن نیز دو زندانی به نامهای پرویز آشنا از اهالی بندرعباس و فرهاد سلطانی اهل كرمانشاه در زندان مركزی بندرعباس اعدام شدند.اعدام یك جوان 29ساله در روز 12بهمن در زندان زاهدان از دیگر اعدامهای ثبت شده در هفته گذشته است.

بدین ترتیب شمار اعدامها در 5هفته یی كه از سال میلادی جدید میگذرد به 107تن بالغ می شود.

گسترش امواج اعدام در شهرهای مختلف كشور به ویژه در مناطق مختلف كشور نشانگر هراس رژیم منفور آخوندی از خیزش مردم به ستوه آمده این مناطق است.

مقاومت ایران، شورای امنیتملل متحد، آمریكا و اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به اقدام فوری در مقابل اعدامهای دست جمعی و خودسرانه كه در سال جاری ابعاد بیسابقه ای به خود گرفته فرا می خواند. ادامه و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم و چشم پوشی بر این جنایات ضد بشری، به هر بهانه یی كه باشد تنها مشوق استمرار و تشدید اعدامهای جمعی است و باید متوقف شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19بهمن1392 (8فوریه 2014)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا