سال ۱۳۹۲

قیام هموطنان بختیاری – شماره 6

 ادامه درگیری و جنگ و گریز در نقاط مختلف دزفول در شبانگاه شنبه.

در تظاهرات و درگیری در اصفهان، صدها تن از معترضان مجروح و مصدوم و شمار دیگری از آنان بازداشت شدند. پیوستن مردم شهر كرد و دانشجویان اهواز به اعتراضات.

رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات برنامه تلویزیونی توهین آمیز را متوقف كرد.

شبنه شب، در ادامه اعتراضات مردم دزفول، درگیریهای پراكنده و جنگ و گریز در نقاط مختلف شهر ادامه داشت. در جریان این درگیریها یك پمپ بنزین در خیابان یعقوب لیث، میدان فتحالمبین به آتش كشیده شد. همچنین مردم در حمله به یك مركز نیروی انتظامی، شیشه های آن را شكستند و خودروهای آن را به آتش كشیدند در جریان درگیریهای روز شنبه مردم فرماندار شهر را به شدت گوشمالی دادند. برای مقابله با معترضان، شمار زیادی از نیروهای سركوبگر از اهواز به دزفول اعزام شدند.

در اصفهان، تظاهركنندگان با پوشیدن لباسهای محلی در مقابل رادیو و تلویزیون رژیم تجمع كردند و شعار می دادند”وای اگر من دست به برنو زنم”. آنها با سنگ و روشن كردن آتش به مقابله با مأموران سركوبگر نیروی انتظامی پرداختند. در سرپل خواجو هزاران تن از هموطنان بختیاری با شعار «مرگ بر دیكتاتور، مرگ بر ضرغامی، بختیاری می میرد، ذلت نمی پذیرد» دست به تظاهرات زدند. در درگیری بین نیروهای سركوبگر و تظاهركنندگان صدها تن مضروب و مجروح شدند. شماری از معترضان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. حوالی ظهر شنبه مردم فولاد شهر اصفهان نیز دست به اعتراض زدند.

مردم شهر كرد در روز شنبه26 بهمن دست به اعتراض زدند. تظاهركنندگان از مركز رادیو و تلویزیون رژیم تا میدان دانشگاه راهپیمایی كردند.آنان شعار می دادند: «مرگ بر ضرغامی، بختیاری اتحاد اتحاد ، هفته بعد پخش بشه، ایران قیامت میشه».

دانشجویان روز شنبه 26 بهمن در اهواز برغم تعداد زیادی از نیروهای امنیتی، در حمایت از هموطنان بختیاری در منطقه امانیه فلكه ساعت تظاهرات كردند..

رژیم آخوندی در وحشت گسترش اعتراضات شنبه شب از رادیو تلویزیون حكومتی اعلام کرد پخش سریال تلویزیونی را متوقف كرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27بهمن1392 (16فوریه2014)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا