سال ۱۳۹۲

چهارشنبه سوری – شماره 2 – برگزاری جشن در نقاط مختلف تهران گوشمالی مزدوران رژیم

 درتهران، در حالی كه شهر مملو از نیروهای سركوبگر است، برگزاری جشن چهارشنبه سوری در نقاط مختلف شهر جریان دارد.

در ساعت 20 به وقت محلی درفلكه سوم تهران رژیم برق را قطع كرده كه كسی نتواند از صحنه های تجمع مردم فیلم بگیرد. مامورین در بلوار پروین با باتون به تهدید مردم پرداخته اند.

در ساعت 1930، در آریا شهر، خیابان ولیعصر: ماموران با مردم درگیر شدند و ماموران دوربین نفرات را گرفتند.

در ساعت 1850، درسمت خیابان نظام آباد و مدنی جوانان چند سطل زباله را آتش زدند.

در منطقه یافت آباد،آتش زیادی بر افروخته شده است.صدای ترقه وانفجار ازهمه جهت به گوش میرسد. مردم مزدورانی را كه مزاحم برگزاری جشن آنها شود به شدت گوشمالی می دهند.

در خیابانهایناصر خسرو، پانزده خرداد، مولوی جوانها به هرتحرك نیروی انتظامی باترقه وفشفشه جواب می دهند و زیرپای آنها هزاران ترقه انداخته می شود. مامورین مجهزبه باتون واسلحه سرد هستند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 اسفند 1392 (18 مارس 2014)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا