سال ۱۳۹۳

روحانی اعدامهای ضد انسانی را «قانون خدا» و «قانون مردم» توصیف كرد

 در شرایطی كه روند اعدامهای جمعی و خودسرانه در ایران هر روز ابعاد بیشتری به خود می گیرد و اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی را بر انگیخته است، روحانی رئیس جمهور رژیم این اعدامهای ضد انسانی و ضد اسلامی را دجالانه «قانون خدا» یا «قانون مجلس كه متعلق به مردم» است توصیف كرد.

 او در وحشت از خشم و انزجار مردم ایران از این احكام ضد انسانی ضمن تأیید این اعدامها خواستار این شد كه به هنگام اجرای حكم اعدام با قربانیان بدرفتاری نشود. وی گفت: « وقتی كسی محكوم به اعدام ‌باشد و بر اساس قانون پای چوبه‌دار رفته باشد، ما حق نداریم در بردن او به پای چوبه‌دار فحش دهیم… به هر حال قانون او را محكوم كرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است كه مجلس تصویب كرده كه متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-30فروردین).

سخنان این آخوند جنایتكار در حالیست كه شمار اعدامها بعد از انتخاب او به ریاست جمهوری رژیم از 700 تن گذشته است و به گزارش چهار گزارشگر ویژه ملل متحد تعداد زندانیان اعدام شده تنها در 2.5 ماه ابتدای سال 2014 به 176تن می رسد.

مقاومت ایران از دبیركل ملل متحد و شورای امنیت آن خواستار اتخاذ تصمیمهای فوری و لازم الاجرا علیه روند فزاینده اعدامهای خودسرانه و جمعی در ایران است كه ننگ بشریت معاصر در قرن بیست و یكم می باشد. سكوت و بی عملی در مقابل این اقدامات ضد بشری، مشوق این رژیم در اعدام و كشتار و به منزله همدستی با آن است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31فروردین 1393 (20 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا