سال ۱۳۹۳

یورش وحشیانه به زندانیان اوین – شماره 3

 تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل مجلس ارتجاع وادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند 350اوین.

روز یكشنبه 31فروردین خانواده های زندانیان سیاسی به منظور پیگیری وضعیت فرزندان و بستگان خود كه در روز پنجشنبه 28 فروردین در زندان اوین مورد حمله وحشیانه نیروهای سركوبگر قرار گرفتند،

در مقابل مجلس رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برپا كردند. آنها روز شنبه نیز با تجمع در مقابل دادستانی رژیم ضمن اعتراض به این حمله خواستار برگشت زندانیان به سلول عمومی و توقف شكنجه عزیزانشان در سلولهای انفرادی شدند.

خانواده ها همچنین به اینكه شكنجه گران برای تحقیر زندانیان موی سر و سبیل آنها، از جمله دو درویش زندانی آقایان مصطفی عبدی و امید بهروزی، را تراشیدند، اعتراض كردند. 

بدنبال این یورش وحشیانه زندانیان منتقل شده به سلولهای انفرادی و كلیه زندانیان بند 350 اوین دست به اعتصاب غذا زده و خواستار بازگرداندن زندانیان به بند عمومی شدند. دژخیمان در وحشت از انزجار عمومی و گسترش دامنه اعتراضات10 تن از زندانیان را به بند 350 بازگرداندند.

در حمله بیسابقه پنجشنبه 28فروردین، 100تن از پاسداران، عوامل اطلاعاتی و گارد ویژه ضد شورش زندان، به زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 اوین كه 5 ساعت به طول انجامید، تعداد زیادی از زندانیان به شدت مجروح و مصدوم شدند.طبق دستور العملی كه به مهاجمان داده شده بود، زندانیان هوادار مجاهدین را «به قصد كشت» زده اند. زندانیان سالمند نیز از این وحشیگریها در امان نبوده اند. از وضعیت شماری از زندانیان از جمله غلامرضا خسروی سواد جانی، زندانی محكوم به اعدام و ابوالقاسم فولادوند اطلاعی در دست نیست.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 فروردین 1393 (20آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا