سال ۱۳۹۳

ایران: حمله نیروهای سركوبگر به زندان زنان در شهر ری

 روز یكشنبه 7 اردیبهشت ماه پنج تن از شكنجه گران و عوامل نیروهای سركوبگر رژیم با باتون، شوكر برقی و كمربند به بند یك زندان زنان در شهر ری در نزدیكی تهران حمله كردند و زنان بیدفاع این بند را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.

 در این  بند كه مساحت آن حدود 190متر مربع است 240زن زندانی هستند. ریحانه جباری، زن جوانی كه به خاطر دفاع از خود در مقابل تعرض یك عامل اطلاعاتی رژیم به اعدام محكوم شده در این بند زندانی است. مزدوران هواخوری بند را بستند و تلفنها را نیز قطع كرده اند.

اصغر كولیوند افسرنگهبان زندان كه یك سردژخیم جنایتكار است، شخصا با شقاوت تمام زنان بیدفاع را با كمربند مضروب می كرد. دو مزدور دیگر به نامهای محمد محمدزاده و تاتار با شوكر برقی و باتون و كمربند به زنان حمله ور شدند. افسر نگهبان بند زنان مزدوری به نام سیما پورمند است كه شخصا زندانیان بیدفاع را مورد ضرب و شتم قرار می داد.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشری و حقوق زنان را به محكومیت این اقدام ضد انسانی فرا می خواند و تأكید می كند سكوت ننگین دولتهای غربی در مورد حمله هولناك 28فروردین به زندانیان سیاسی رژیم ملایان را برای حمله به دیگر زندانها و زندانیان جری تر كرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 اردیبهشت 1393 (27 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا