سال ۱۳۹۳

ایران: 34 اعدام در 11 روز

 در شهرهای كرج، كرمانشاه، مشهد، زاهدان ، زابل و سمنان.

رژیم ضدبشری آخوندی در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ، همزمان با روز جهانی كارگر  سه زندانی به نامهای مصطفی نازی چلوی ، امیر روزدار و بابک واونی را در زندان بندرعباس به دار آویخت.

به این ترتیب شمار اعدامها صرفا در 11روزی كه از ماه اردیبهشت می گذرد به 34 تن بالغ شده است.   دست كم پنج تن از اعدام شدگان در سنین 20تا23 ساله بودند.

در كرج طی روزهای اول و دوم اردیبهشت ماه 11زندانی در دو اعدام جمعی در زندانهای قزل حصار و گوهردشت اعدام شدند. یكی از اعدام شدگان در زندان قزل حصار  یك جوان 20ساله به نام رسول طالبی بود. 

در كرمانشاه در روز 7 اردیبهشت دست كم هفت زندانی در زندان دیزل آباد اعدام شدند. دو تن از اعدام شدگان فریبرز سیابانی و   فتاحی نام داشتند.

در مشهد طی روزهای اول ، 8 و 9 اردیبهشت  شش زندانی اعدام شدند. یكی از آنها یك جوان 20ساله بود.

در زاهدان در روزهای 2 و 4 اردیبهشت سه زندانی در زندان مركزی این شهر اعدام شدند. در روز 6 اردیبهشت سه زندانی سیاسی از هموطنان اهل سنت بلوچ كه بین 20تا 23 سال داشتند در ملأعام در شهر زابل به دار آویخته شدند.

در سمنان نیز در روز 6اردیبهشت یك زندانی در ملأعام به دار آویخته شد.

به دار آویختن زندانیان در كوچه و خیابانها و زندانهای شهرهای مختلف كشور به خصوص در مناطقی چون سیستان و بلوچستان نشانگر ترس رژیم پا به گور آخوندی از خیزش عمومی به ویژه در مناطق محرومی است كه به طور مضاعف از ستم و سركوب و چپاول و تبعیض در رژیم آخوندی رنج می برند.

 این اعدامها كه در زمان روحانی ابعاد بیسابقه یی به خود گرفته، رسواگر توهم اعتدال در فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران است كه تشدید سركوب و خفقان را لازمه بقای خود می داند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12اردیبهشت 1393 (2 مه 2014)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا