سال ۱۳۹۳

سازمان انرژی اتمی ملایان: پروتكل الحاقی را اجرا نمی كنیم و بازرسان حق بازدید از پارچین ندارند

 بهروز كمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم ملایان، در روز 13 اردیبهشت (3 مه)، در آستانه ورود یك هیأت از بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر امكان دسترسی بازرسان آژانس به سایت پارچین را منتفی دانست.

وی گفت «به لحاظ حقوقی آنها حق بازدید از پارچین را ندارند، چون ما پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنیم اگر هم پروتکل الحاقی را اجرا می‌کردیم دسترسی هم باید مدیریت شده باشد» (خبرگزاری سپاه پاسداران – فارس- 13 اردیبهشت).

او مجدداً تأكید كرد كه رژیم  قصد كاستن از برنامه هسته یی خود- كه هیچ هدفی جز دستیابی به سلاح اتمی را دنبال نمی‌كند- ندارد و تصریح كرد «تاأسیسات هسته یی ما تعطیل نخواهند شد».

بازرسان آژانس طی سه سال گذشته بارها برای بررسی وجوه ناشناخته یی از برنامه تسلیحات اتمی رژیم ملایان خواستار بازدید از بخش مشخصی از ا سایت پارچین شده اند،  اما رژیم ملایان همواره مانع بازدید آنها از  پارچین شده است. بازرسان در همین مدت، بنا بر گزارشهای متعدد، رژیم ملایان با هدف پاك كردن هر گونه رد و آثار آزمایشات هسته یی، مشغول ایجاد تغییرات عمده در بخشهای مورد نظر در پارچین بوده است.

اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم مبین این واقعیت است كه بر خلاف تمامی ادعاهای ماههای اخیر، رژیم آخوندی در ادامه سیاست دستیابی به بمب اتمی همچنان به پنهانكاری و فریبكاری ادامه می دهد و بهیچوجه قصد شفافیت در زمینه برنامه هسته یی خود را ندارد.

رژیم ملایان طی سالیان گذشته، بخشهایی از پروژه تسلیحات هسته یی خود را در سایتهای نظامی متعارف، مخفی كرده و با این بهانه كه بازرسی از سایتهای نظامی در صلاحیت آژانس نیست،  مانع دسترسی آژانس به آنها شده است.

مقاومت ایران بار دیگر تأكید می كند اجرای پروتكل الحاقی از سوی رژیم آخوندی و دسترسی آزاد و بدون قید و شرط آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات و متخصصان اتمی رژیم، یك گام ضروری و غیر قابل اجتناب برای تضمین عدم دسترسی ملایان به بمب اتمی است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 اردیبهشت 1393 (4 مه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا