سال ۱۳۹۳

فراخوان مریم رجوی برای نجات جان بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریایی

 مراجع و روحانیون و مجامع مختلف اسلامی باید این اقدام ضد اسلامی و ضد انسانی را محكوم كنند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با محكوم كردن اقدام ضد انسانی و ضد اسلامی ربودن بیش از 200 دختر دبیرستانی و فروش آنها و ضمن همدردی با خانواده های این دختران بیگناه،  بار دیگر جامعه جهانی را به یك رویكرد قاطع و همه جانبه در مقابل این توحش قرون وسطایی و اقدام فوری برای نجات آنان فراخواند.

وی از كلیه مراجع و روحانیون و مجامع مختلف اسلامی خواست تا این اقدام ضد اسلامی را محكوم كنند و اجازه ندهند بنیادگرایان دین فروش با سوء استفاده از نام اسلام مرتكب چنین جنایت فجیعی شوند كه از بارزترین مصادیق جنایت علیه بشریت است.

مریم رجوی گفت: منشاً اصلی بنیادگرایی اسلامی كه صلح و آرامش را در بخشهای وسیعی از جهان امروز به خطر انداخته و حقوق بشر و حقوق زنان را به فجیع ترین شكل نقض می كند، فاشیسم دینی حاكم بر ایران است كه الهامبخش گروههای بنیادگرا و پشتوانه ایدئولوژیك و فرهنگی و منبع اصلی مالی و تسلیحاتی و لجستیكی آنها است.

مقاومت ایران از اوایل دهه 70  شبكه های بنیادگرا و تروریستی رژیم ایران در كشورهای آفریقایی را افشا كرد و بر تهدید فزاینده این رژیم در این منطقه از جهان تأكید نمود.

صرفأ 15ماه پیش بود كه مطبوعات بین المللی فاش كردند كه تسلیحات و مهماتی كه توسط گروههای افراطی در آفریقا به كار می رود، در ایران ساخته شده است ( نیویورك تایمز –فوریه2013). نزدیك به سه سال پیش نیز ارسال سلاح و مهمات از سوی رژیم ایران برای نیجریه و دیگر كشورهای غرب آفریقا فاش شده بود.

این رژیم طی 35 سال گذشته دهها هزار زن و دختر را در ایران شكنجه و اعدام كرده و میلیونها زن شریف ایرانی را تحت عناوین مسخره ای مانند بدحجانی به شدیدترین وجه مورد تعرض، هتك حرمت، تبعیض و سركوب قرار داده و در عین حال سرمداران آن در پشت پرده با سوء استفاده از زنان و دختران محروم به دایر كردن مراكز فساد و تجارت پرسود فروش دختران ایرانی در كشورهای همسایه مبادرت میكنند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19 اردیبهشت 1392 (9 مه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا