سال ۱۳۹۳

ایران: گسترش حركتهای اعتراضی در شهرهای مختلف و شعار های «مرگ بر دیكتاتور» و «آزادی زندانی سیاسی» در تهران و یزد

 روند فزاینده بیكاری، فقر و گرانی بر دامنه  حركتهای اعتراضی در نقاط مختلف كشور افزوده است.

در روزهای اخیر  از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:

  1. اعتصاب 140تن از كامیونداران در شهر نایین در اصفهان، كه در اعتراض به افزایش قیمت سوخت از 6روز پیش شروع شده است.   آنها  به حمل مرغ از مرغداریها به كشتارگاهها اشتغال دارند.
  2. در یك اقدام مشابه چند روز است كه كامیونداران بهبهان در اعتراض به افزایش نرخ گازوییل خودروهای خود را پارك كرده و از بارگیری خودداری می كنند.
  3. اعتصاب رانندگان آژانس تاكسیرانی در شهرستان كنگان در استان بوشهر در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین كه از اوایل هفته گذشته شروع شده همچنان ادامه دارد.
  4. رانندگان آژانس تاكسیرانی در بوشهرنیز دو روزدر مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
  5. پنجشنبه شب 18 اردیبهشت جوانان و مردم معترض یزد در اعتراض به برهم زدن یك كنسرت موسیقی توسط نیروهای سركوبگر رژیم شعار «مرگ بر دیكتاتور» سر دادند. این كنسرت كه در سالن تربیت معلم شهر یزد توسط یگ گروه موسیقی سنتی برگزار شده بود، با حمله بسیجیان و مزدوران لباس شخصی مختل شد. جوانان و مردم معترض با سر دادن شعار «مرگ بر دیكتاتور» انزجار خود را از این اقدام سركوبگرانه ابراز داشتند.
  6. روز شنبه 20 اردیبهشت دانشجویان دانشكده فنی دانشگاه تهران در جلسه یی كه توسط عوامل رژیم برگزار شده بود، شعارهای ضد حكومتی سر دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. دانشجویان معترض مزدوران بسیجی را كه در لباس دانشجویی در سركوب دانشجویان شركت دارند هو كردند.
  7. دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد نیز در روز شنبه 20 اردیبهشت در اعتراض به گرانی هزینه رفت و آمد و كرایه خودروها در مقابل دانشـگاه دست به تجمع زدند.
  8. كشاورزان زرین شهر اصفهان روز پنجشنبه 18 اردیبهشت در مقابل شركت ذوب آهن تجمع كردند و به آلوده شدن آب زاینده رود اعتراض كردند. فاضلاب و پساب های فولادی و آهنی ذوب آهن اصفهان كه به زاینده رود ریخته می شود، موجب آلودگی آن شده است . آلودگی آب رودخانه باعث بروز بیماریهای مختلف میان خانواده های فقیر حاشیه رودخانه  زاینده رود در شهرهای اصفهان و شهركرد شده  است.    
  9. کارگران پیمانی اداره آب و فاضلاب اهواز روز سه شنبه 16 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق و مزایای خود در میدان کارگر این شهر تجمع کردند.
  10. كارگران شركت لاستیك سازی دنا در روز 15 اردیبهشت نسبت به برخورد اهانت آمیز صاحب شركت در قبال درخواست مطالبات عقب افتاده شان دست به اعتراض زدند. این شركت از جمله شركتهایی است كه سپاه پاسداران آن را به تملك خود درآورده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

22 اردیبهشت 1393 (12 مه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا