سال ۱۳۹۳

ایران: اعدام جمعی 9 زندانی در زندان اهواز

 بنا بر گزارش رسانه های حكومتی روز دوشنبه 22 اردیبهشت (12مه) دژخیمان رژیم آخوندی 9 زندانی را به طور جمعی در زندان كارون اهواز به دار آویختند.

دو روز قبل از آن نیز دو زندانی  دیگر   در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

 اعدام زندانیان در زندانها و كوچه و خیابانهای شهرهای مختلف،   كه بعد از روی كار آمدن آخوند روحانی ابعادی گسترده تر یافته،  نشانگر هراس تمامیت رژیم آخوندی از خیزش مردم سركوب شده و محروم ایران است.

چشم فرو بستن بر این جنایتها به هر بهانه یی كه باشد معنایی جز دست باز دادن به رژیم آخوندها در نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و مشاركت در سركوب مردم ایران ندارد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23 اردیبهشت 1393 (13 مه 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا