سال ۱۳۹۳

ایران: 20 زندانی در زندانهای كرمان و كرج به طور جمعی اعدام شدند

 در یك ركورد بیسابقه شمار اعدامهای ثبت شده از ابتدای اردیبهشت به 113 تن بالغ می شود.

فاشیسم دینی حاكم بر ایران در یك جنایت ضد بشری دیگر صبح امروز- دوشنبه 29اردیبهشت- 10 زندانی را  در زندان گوهردشت كرج به دار آویخت.   زندانیان مزبور روز پیش از آن به بهانه اعزام به دادگاه یا بیمارستان از بندهایشان خارج و به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

روز قبل از آن نیز 10 زندانی دیگر در زندان كرمان اعدام شده بودند.  به این ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده فقط از ابتدای ماه اردیبهشت بالغ بر 113تن می شود.

در چنین اوضاع فاجعه باری  روحانی رئیس جمهور جنایتكار این رژیم ضمن ابراز نگرانی از «پایین بودن آستانه تحمل مردم» (خبرگزاری فارس-16اردیبهشت) مجازات وحشیانه اعدام را   «قانون خدا» یا «قانون مجلس كه متعلق به مردم است» توصیف  می كند  (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-30فروردین).  دیگر مقامهای ریز و درشت رژیم  نیز بر ادامه «برخوردهای بدون اغماض و سخت‌گیرانه  نسبت به مجرمان» تأكید می كنند.

سكوت و بی عملی جامعه جهانی به ویژه آمریكا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت ملل متحد در قبال اعدامهای بیوقفه و فزاینده در ایران، یك ركورد بیسابقه در چشم پوشی بر جنایت و بربریت در قرن بیست و یكم است كه به هر بهانه یی كه باشد، در نهایت صلح و حقوق بشر در تمامی منطقه و جهان را به خطر می اندازد. 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29 اردیبهشت 1393 (19 مه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا