سال ۱۳۹۳

ایران: هشدار نسبت به زجركش كردن زندانی سیاسی ماشاءالله حائری

 مقاومت ایران نسبت به زجركش كردن زندانی سیاسی آقای ماشاءالله حائری، توسط رژیم ضدبشری آخوندی هشدار می دهد و خواستار اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت این زندانی بیمار است.

  وی   در روز دوشنبه 12خرداد  بر اثر محرومیت از رسیدگیهای درمانی حالش به شدت به وخامت گرایید به كما فرو رفت.

ماشاالله (حمید) حائری ، 63ساله، از زندانیان سیاسی است كه به رغم وخامت حالش به خاطر  هواداری از  مجاهدین تحت انواع شكنجه ها و اعمال فشارها ازجمله محرومیت از درمان و مراقبتهای پزشكی قرار دارد.

وی در روز 24 اردیبهشت به دنبال خونریزی از ناحیه گوش و بینی به ناچار توسط دژخیمان رژیم به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد، شكنجه گران به رغم وخامت حالش،  او را با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل كردند. ادامه این شرایط ضدانسانی در بیمارستان و زنجیر كردن دست و پایش به تخت،  بر وخامت حالش افزود و او باردیگر دچار خونریزی شد و به كما رفت. دژخیمان رژیم در شرایطی كه او همچنان نیازمند رسیدگیهای پزشكی بود و هنوز در شرایط بحرانی قرار داشت مجددا به زندان بازگرداندند.

ماشاءالله حائری، از زندانیان سیاسی دهه 60، در آذرماه88 صرفأ به خاطر حضور بستگانش در اشرف بازداشت و به 15سال زندان محکوم شد. او بر اثر شكنجه های وحشیانه و وضعیت وخامت بار زندان از بیماریهای حاد قلبی و تنفسی رنج می‌برد و تا كنون چند بار سكته قلبی كرده است. اما شكنجه گران همواره او را از رسیدگیهای درمانی محروم كرده اند. محرومیت از درمان در زندانهای رژیم ضدبشری آخوندی اهرمی برای فشار بیشتر به منظور درهم شكستن زندانیان مقاوم است.

مقاومت ایران از عموم مراجع بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگران شكنجه، و گزارشگر ویژه ملل متحد برای نقض حقوق بشر در ایران را به اعزام یك هیات حقیقت یاب برای رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار در رژیم آخوندی فرا می خواند.    زندانیانی كه  زندگی آنها در معرض خطر قرار گرفته نیاز به رسیدگی عاجل دارند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

13 خرداد ماه 1393 (3 ژوئن 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا