سال ۱۳۹۳

ترس خامنه ای از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی

 خامنه ای در سالمرگ خمینی، به شیوه همیشگی ملایان نارضایتی های اجتماعی، همچنین كارزار داخلی و منطقه یی و بین المللی مقاومت ایران  علیه تروریسم و بنیادگرایی را به آمریكا  نسبت داد.

این سخنان سه روز پس از اعدام مجاهد خلق غلامرضا خسروی، كه خشم و انزجار عمومی را در داخل ایران برانگیخته است، بیان شد.

خامنه ای گفت: مجاهدین «امروز در جلسات گوناگون در كمیسیونهای كنگره آمریكا شركت می كنند. همین عناصر منافق، همین هایی كه در اینجا آحاد مردم رو كشتند، بزرگان رو كشتند ، علما رو كشتند ، دانشمندان رو كشتند، سیاسیون رو كشتند و انفجارات به وجود آوردند،  امروز اونجا با اونها هستند».

خامنه ای با تصریح بر چالشها و بحرانهای درونی و بیرونی كه رژیم ملایان را تهدید می كند، نگرانی خود را از خیزشهای اجتماعی و به خیابان آمدن مردم و بالا گرفتن اختلاف در رأس حاكمیت، ابراز كرد. وی گفت:  «یكی از راهها هم ایجاد اختلاف در رأس حاكمیت هاست. یكی از كارهایی كه اینها می‌كنند اینه، اون دستگاهی، اون نظامی كه با اونها همراه نیست، سعی می‌كنند در اون رأس اختلاف و شكاف به‌وجود بیاورند. حاكمیت دوگانه درست كنند».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، اظهارات امروز خامنه ای را ترس آشكار از مجاهدین و مقاومت ایران  به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی، توصیف كرد. او گفت: بغض و كین این ملای خون آشام از افشای پروژه تسلیحات اتمی توسط مقاومت ایران، برجسته كردن نقض حقوق بشر در ایران و برانگیختن مردم ایران و این منطقه از جهان علیه بنیادگرایی و فاشیسم دینی، بسیار قابل فهم است و از رسیدن ملایان به آخر خط خبر می دهد.

رجوی افزود: اظهارات امروز خامنه ای، آن روی سكه قتل عام اشرف، حملات موشكی به لیبرتی،  درخواستهای مكرر سردمداران رژیم برای استرداد مجاهدان لیبرتی و اعدام وحشیانه غلامرضا خسروی به خاطر وفاداری به سازمان مجاهدین خلق ایران است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

  14 خرداد 1393 (4 ژوئن 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا