سال ۱۳۹۳

ایران: اعتصاب غذای ۸۰ زندانی اهل‌سنت در گوهردشت

80 تن از زندانیان اهل سنت زندان گوهردشت كرج زندانی برای نجات چهار زندانی سیاسی محكوم به اعدام از هموطنان كرد، آقایان حامد احمدی، کمال ملایی و دو برادر به نامهای جمشید و جهانگیر دهقانی، دست به اعتصاب غذا زده اند.

زندانیان اعتصابی اعلام كرده اند: «ﻣﺎ زندانیان عقیدتی ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ رجایی  ﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻢ ﮐﻪ اكثریت قریب ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻤﺎﻥﺑﺮﺍﯼ پشتیبانی ﺍﺯ چهار  ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﮐﺮﺝ ﺑه ﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ …ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼﺧﻮﺩ ﺭﺍ  از روز 26خرداد 93  ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ داریم ﻭ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﻟﻐﻮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﺸﺎﻥﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ خواهیم ﺩﺍﺩ».

خانواده های زندانیان نیز كه طی روزهای گذشته در اعتراض به احكام اعدام فرزندان و اعمال شقاوت بار روزهای اخیر در مورد آنها دست به تحصن زده بودند، اعلام كرده اند:  ﻓﺮﺯﻧﺪﺍنشان ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎههای غیرعادلانه ﻭ ﺑﺪﻭﻥ وكیل مدافع ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ و جرم آنها این بوده است كه ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ.

این چهار زندانی از سحرگاه 24خرداد برای اجرای حكم اعدام از گوهردشت به قرنطینه قزلحصار منتقل شده اند. دژخیمان در یك شكنجه روانی ضد انسانی، طی روزهای 24 و 25 و 26 خرداد آنها را به پای چوبه دار برده و طناب دار را بر گردنشان انداختند و در آخرین لحظه به قربانیان تأكید كرده اند كه  اجرای حكم به فردا یا روزهای بعد موكول شده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27خرداد 1393 (17ژوئن 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا