سال ۱۳۹۳

ایران: اعدام 12 زندانی در ارومیه

 نزدیك به 800اعدام ثبت شده در اولین سال ریاست جمهوری آخوند روحانی نشانگر سراب «میانه روی» و «اعتدال» در رژیم آخوندی است.

 روز سه شنبه 27خرداد، دژخیمان رژیم آخوندی در یك اعدام جمعی شش زندانی  را در زندان ارومیه به دار آویختند.  

این زندانیان فرامرز پاشایی، عبدالوهاب دلیر، پرویز نیک خوی، عبدالکریم هرکولی، نقد علی رجایی، رشید مرادی از اهالی ارومیه، سلماس و نقده بودند. سه  تن از قربانیان در حالی اعدام شدند كه حكم آنها حبس ابد بود.

 قبل از آن نیز در 24خرداد، در سالگرد  نمایش انتخاب آخوند روحانی، شش زندانی  دیگر شامل حامد آقایی، سعید ورمزیاری، ابراهیم دلایی میلان و آرش احمدوش در  زندان ارومیه اعدام شده بودند.

خانواده فرامرز پاشایی از اهالی ارومیه كه در 27 خرداد  به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد از مخالفان  رژیم آخوندی هستند. اعدام زندانیان سیاسی تحت عنوان قاچاقچی یك روال شناخته شده  از سوی فاشیسم دینی حاكم بر ایران است.

  روند فزاینده اعدامهای خودسرانه و جمعی در یكسال گذشته،  افشاگر سراب «میانه روی» و ”اعتدال” در درون رژیم آخوندی است. نزدیك به 800 اعدام ثبت شده در اولین سال ریاست جمهوری آخوند روحانی و دفاع آشكار روحانی از این جنایتهای فجیع نشان می دهد كه او مأموریتی جز حفظ این رژیم قرون وسطایی  ندارد. رژیمی كه اگر از اعدام و سركوب و كشتار دست بردارد به سرعت سقوط خواهد كرد. 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29 خرداد1393 (19ژوئن2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا