سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان برای نجات 6 زندانیان سیاسی كه در اعتصاب غذا به سر می برند

 مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به اقدامی مؤثر و فوری برای نجات جان 6زندانی سیاسی كه در زندانهای قزل حصار و گوهردشت كرج و زندان مركزی تبریز بر اثر اعتصاب غذا در شرایط وخیمی قرار دارند، فرا می خواند.

 چهار زندانی سیاسی كرد اهل سنت به نامهای حامد احمدی، كمال ملایی، و جمشید و جهانگیر دهقانی (دو برادر) كه صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبی شان به اعدام محكوم شده اند، امروز 14 تیر ماه، در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای خود در زندان قزلحصار كرج به سر می برند. آنها خواستار لغو احكام اعدام و بازگشت به زندان گوهردشت هستند. آنان از ضعف شدید جسمی، افت شدید فشار خون و خونریزی معده رنج می برند. ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻭ ﺟﻬﺎنگیرﺩﻫﻘﺎﻧﯽ طی روزهای گذشته دچار بیهوشی شدند.

دژخیمان چند هفته است این زندانیان را با لباس مخصوص اجرای حكم اعدام در سلولهای انفرادی نگهداشته و برای شكنجه روانی به سراغ آنان می روند و می گویند می خواهیم شما را اعدام كنیم. آنها همچنین از دادن لباس و سایر وسایل مورد نیاز و حتی پتو به این زندانیان خودداری می كنند تا آنان را به خاتمه اعتصاب غذا وادار كنند.

خانواده های این چهار زندانی نیز در اعتراض به احكام اعدام و انتقال فرزندانشان به قزل حصار كه محل نگهداری مجرمان عادی است، از 12روز قبل دست به اعتصاب غذا زده اند.

حال زندانی سیاسی رضا شهابی عضو سندیكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران نیز بر اثر 36روز اعتصاب غذا به وخامت گراییده است. وی در اعتراض به تبعید از بند 350 اوین به زندان گوهردشت از روز 11خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. لطیف (آراز) حسنی، از زندانیان سیاسی زندان تبریز كه از 49 روز قبل در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده، نیز در وضعیت نگران كننده یی به سر می برد. وی از بیماری قلبی رنج می برد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 تیر1393  (5ژوییه2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا