سال ۱۳۹۳

ایران: شلاق زدن چهار تن در ملأ عام در شیراز

 رژیم ضدبشری آخوندی در روز جمعه 20تیر (19ژوییه) در ایام ماه مبارك رمضان در یك اقدام منزجركننده و یك مجازات ضد انسانی چهار تن را در ملأعام در شیراز شلاق زد.

 به گفته پاسدار احمد علی گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس دو نفر از آنها به اتهام روزه خواری و خوردن مشروبات الكلی به 80 ضربه شلاق محکوم شده بودند.

دو زندانی دیگر به اتهام سرقت به سه سال زندان، دو سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شده بودند، این سركرده رژیم گفت: « ضروری است که افراد حرمت این ماه را نگه داشته در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می شود».

توسل سران رژیم آخوندی به چنین مجازات ضدانسانی، برای مهار اعتراضات و انزجار فزاینده مردم در شرایطی است كه خامنه ای ولی فقیه نظام آخوندی در همین روزها آن را «یك پیچ تاریخی» برای این رژیم بحران زده خوانده است .

اجرای این مجازاتهای وحشیانه همزمان با مذاكرات كشورهای 5+1 با رژیم آخوندی، نشانگر آن است كه سیاست مماشات با جانیان حاكم بر ایران و نادیده انگاشتن وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران، چگونه به آنها برای تداوم این وحشیگریها دست باز می دهد. وادار كردن رژیم ایران به توقف این روند جنایت بار الزام هر گونه مراوده سیاسی و اقتصادی با حكومت آخوندی است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21تیر1393 (12ژوییه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا