سال ۱۳۹۳

یك سال پس از روی كار آمدن روحانی، گامی فراتر در اختناق و سركوب

 مصوبه مجلس ارتجاع: «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» شرط تشكیل حزب و عضویت در آن.

رژیم ضد بشری آخوندی یك سال پس از روی كار آمدن آخوند شیاد حسن روحانی، گام جدیدی در تشدید سركوب و اختناق برداشته و با مصوبه جدید مجلس ارتجاع، در مورد نحوه تشكیل و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به این اختناق همه جانبه لباس قانون می پوشاند.

طبق بند الف ماده 4 طرح قانونی جدید مجلس ارتجاع، هیأت مؤسس و اعضای حزب باید «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» داشته باشند. آنها همچنین نباید از «سوء پیشینیه كیفری» برخوردار باشند. این مصوبه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی قبل از دریافت مجوز را ممنوع و اختیارات زیادی به حكومت برای لغو مجوز احزاب می دهد. این بند در روز 22تیرماه با اكثریت آرا و تنها با 10 رأی مخالف و 12رای ممتنع به تصویب رسید.

این مصوبه كه مفهومی جز قانونی كردن اختناق مطلق ندارد قبل از هر چیز ضعف و شكنندگی مفرط رژیمی را نشان می‌دهد كه در محاصره بحرانهای عمیق داخلی و خارجی، از خیزشهای بنیان كن مردمی به شدت وحشت دارد. خانم مریم رجوی،  رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اجتماع عظیم ایرانیان در روز 6 تیر امسال گفت: «آخوند ها می گویند به درازا كشیدن عمر 35ساله رژیمشان، نشانه قدرت آنهاست. پاسخ ما این است: اعدام و شكنجه را متوقف كنید تا همه ببینند كه این رژیم پوسیده حتی 35روز دوام نخواهد آورد».

از 30 خرداد 60 تاكنون همه مخالفان با زندان و شكنجه و اعدام مواجه بوده اند و هیچ حزب و گروه مخالفی حق حیات نداشته است. اما امروز رژیم آخوندی با تصویب این قانون و تأكید بر ضرورت اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه، در صدد است تا راه بروز كمترین مخالفت را در درون باندهای حكومتی  نیز ببندد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخوندها در 25 خرداد 1392 با اشاره به سوابق جنایتكارانه روحانی بلافاصله اعلام كرد «بدون آزادی بیان و حقوق بشر تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی سیاست تجاوزكارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی كه رژیم بر دستیابی به بمب اتمی پا می فشارد، هیچ چیز عوض نمی‌شود. سردمداران رژیم به خوبی می‌دانند كه هر گونه تغییر جدی در این سیاستها به سرنگونی تمامیت رژیم  راه می برد».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

24 تیر 1393(15 ژوییه 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا