سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان برای نجات 5 زندانی سیاسی اعتصابی

 مقاومت ایران برای نجات جان پنج زندانی سیاسی در زندانهای قزل حصار و گوهردشت كرج فرا خوان می دهد و از عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری خواستار یك اقدام فوری برای رسیدگی به خواست این زندانیان و توقف فشارهای ضدانسانی علیه آنها و لغو حكم اعدام چهار تن از آنان است.

چهار زندانی اهل سنت كرد به نامهای حامد احمدی، كمال ملایی، و جمشید و جهانگیر دهقانی (دو برادر) بر اثر 35روز اعتصاب غذا حالشان بسیار وخیم است. آنها كه صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبی شان توسط قضاییه آخوندی به «تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه» متهم و به اعدام محكوم شده اند، پس از آن كه توسط دژخیمان رژیم آخوندی برای اجرای حكم اعدام از زندان گوهردشت به قزلحصار منتقل شدند، دست به اعتصاب غذا زدند. این چهار زندانی چهار ماه و نیم قبل از این اعتصاب غذا به مدت 75روز در اعتراض به صدور حكم اعدامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

چهار زندانی اعتصابی بین 10تا 15كیلو كاهش وزن دارند و فشار خون آنها به 6تا 8كاهش یافته است. هریك از آنها تا بحال چندین مرتبه بیهوش شده و مدت بیهوشی آنان نیز افزایش یافته است. درد در ناحیه كمر و كلیه ها و تاری دید و خونریزی شدید معده افزون بر شكنجه های روحی است كه بر این زندانیان اعمال می شود. آنها در دخمه های تنگ و تاریك بدون كمترین امكانات با لباس زندانیان در آستانه اعدام نگهداری می شوند و مورد اهانت قرار می گیرند. دژخیمان به این زندانیان كه روزه نیز هستند، در گرمای تابستان حتی زمان افطار از دادن آب خنك به این زندانیان خودداری می كنند.

آنها برای توجیه این رفتار ضد انسانی شان به این چهار زندانی می گویند ما هیچ مسئولیتی در قبال شما نداریم، چرا كه شما را موقتاً و برای اجرای حكم اعدام به اینجا منتقل كرده اند

دژخیمان رژیم از جمله خدابخشی، قاضی ﻧﺎﻇﺮﺑﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، سهراب سلیمانی، رئیس كل زندانهای تهران و علی حسینی رئیس زندان قزل حصار به پیگیریهای خانواده های دردمند این زندانیان پاسخی نمی دهند و آنها را با دادن جوابهای دروغ و ضد و نقیض سر می دوانند.

حال زندانی سیاسی رضا شهابی عضو سندیكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران نیز بر اثر 48روز اعتصاب غذا به وخامت گراییده است. وی طی روزهای گذشته در حالی كه به خاطر وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود، با دستبند به تخت بسته شده بود، رضا شهابی در اعتراض به تبعید از بند 350 اوین به زندان گوهردشت از روز 11خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. عوامل اطلاعات آخوندی مانع ملاقات خانواده این زندانی سیاسی با وی هستند.

این فعال كارگری بر اثر شكنجه در ناحیه كمر و گردن آسیب جدی دیده است اما شكنجه گران به رغم توصیه پزشكان از عمل جراحی وی جلوگیری می كنند.

در همین حال، زندانی سیاسی آقای محمد امین آگوشی، معلم بازنشسته، كه از روز 17تیر در اعتراض به تبعید خود به زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زده، از هفته گذشته به سلولهای انفرادی بند قرنطینه كه شكنجه‌گاهی بیش نیست، منتقل شده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 تیر 1393 (18ژوییه 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا