سال ۱۳۹۳

آویزان كردن اجساد اهل تسنن از تیرهای چراغ برق و پلها در بعقوبه و خالص توسط هادی عامری مزدور رژیم آخوندها به منظور ایجاد رعب و وحشت

 در یك جنایت ضد بشری عوامل 9بدر، به سركردگی هادی عامری، وزیر راه و ترابری مالكی و یك مزدور شناخته شده رژیم آخوندی شمار زیادی از جوانان اهل سنت را در منطقه العظیم، خالص و بعقوبه در دیالی عراق ربوده و به قتل می رسانند.

این مزدوران بمنظور قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم جسدهای قربانیان را از پلها و تیرهای چراغ برق در خالص و بعقوبه تحت عنوان اعضای داعش آویزان می كنند.

هادی عامری، كه دستوراتش را تماما از نیروی تروریستی قدس میگیرد، چندین هفته است كه در قرارگاه اشرف مستقر شده و به كشتار مردم این منطقه مشغول است. در این مدت بخش زیادی از اموال مجاهدین در اشرف از جمله صدها دستگاه خودرو را به سرقت برده است. او در دیدارهایش از تهران به دست بوسی خامنه ای ولی فقیه جنایتكار رژیم آخوندی میرود. عكس یكی از این دیدارها ضمیمه است.

بنا به گزارش مطبوعات بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در هفته های اخیر موج جدیدی از ربودن و قتل و بی خانمان كردن اجباری  اهل تسنن در عراق جریان دارد كه تاكنون قربانیان زیادی به جای گذاشته است. این جنایت ضد بشری تحت نظر نیروی تروریستی قدس كه هم اكنون فرماندهی نیروهای نظامی مالكی را برعهده دارد، صورت میگیرد.

به گزارش منابع خبری در چند روز گذشته یك گروه  200نفره جدید از نیروهای ویژه سپاه پاسداران وارد عراق شده تا به جنایتهای بیشتری دست بزند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10مرداد 1393(اول اوت 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا