سال ۱۳۹۳

تجمع دراویش و خانواده هایشان در نزدیكی دادستانی رژیم آخوندی برای دومین روز متوالی و بازداشت بیش از 800 تن از آنان

 شمار دراویش گنابادی كه روز گذشته و امروز 29 و 30شهریور به خاطر تجمع در مقابل دادستانی رژیم در تهران بازداشت شده اند، از 800تن تجاوز میكند. نیروهای سركوبگر برای جلوگیری از شكل گیری تجمع اعتراضی دراویش آنها را با باتون الكتریكی مضروب و مصدوم و با تحقیر و توهین بازداشت كردند. تعدادی از بازداشت شدگان مادران سالخورده و كودكان خردسال هستند. شماری از بازداشت شدگان به زندان اوین منتقل شده اند.

به دنبال دستگیریهای روز گذشته، شمار زیادی از دراویش از شهرهای مختلف ایران برای همبستگی با بازداشت شدگان به تهران رفته و از صبح امروز یكشنبه 30شهریور در خیابان بهشت در نزدیكی دادستانی رژیم دست به تجمع زده اند.

عوامل اطلاعاتی و گارد ضدشورش به منظور جلوگیری از شكل گیری تجمع اعتراضی دراویش گنابادی برای دومین روز، صدها تن از آنان را در خیابان بهشت در نزدیكی دادستانی محاصره كرده اند. صدای فریاد معترضان كه در میان آنها دهها زن نیز حضور دارند، از این منطقه به گوش می رسد.

این تجمع ها در اعتراض به سركوب دراویش و به ویژه همبستگی با 9درویش زندانی است كه در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها خواستار ملاقات با فرزندان و بستگان زندانی خود هستند كه بر اثر سه هفته اعتصاب حالشان به وخامت گراییده است.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كرج طی بیانیه یی از خواستهای دراویش زندانی و خانواده‌های آنها حمایت كردند. آنها ضمن ابراز نگرانی از بازداشت گسترده دراویش نوشته اند: «مگر آنها چه جرمی را مرتكب شده‌اند؟ … آیا نرمش و اعتدال قهرمانانه تنها در مقابل زور قدرتهای خارجی است و نصیب مردم و شهروندان ایرانی و حتی مسلمانان شیعه ۱۲ امامی دراویش تنها دار و درفش و سركوب و زندان است».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، روز گذشته ضمن ابراز انزجار عمیق از اعمال ضدانسانی و ضداسلامی سران نظام ولایت فقیه علیه دراویش بیگناه، عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی سریع و بی قید و شرط دستگیرشدگان و همچنین آزادی دراویش زندانی و رسیدگی به خواسته هایشان فراخواند و خواستار ارجاع پرونده جنایات فاشیسم دینی حاكم بر ایران به شورای امنیت ملل متحد شد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

30 شهریور 1393(21سپتامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا