دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

سخنرانی شخصیت ها در تظاهرات نیویورك

دكتر صوفی سعیدی

خانمها و آقایان، درود  به همه شما و به همه میهمان گرامی ، ما اینجا آمدهایم تا به روحانی بگوئیم ”نه“. او مردم ایران را نمایندگی نمیكند. دعوت او به ملل متحد توهینی به ایرانیان آزادیخواه، و تلاشهای آنها برای آزادی و دمكراسی در ایران و توهینی به منشور ملل متحد است. ما صدای میلیونها ایرانی را كه خواهان تغییر رژیم در ایران هستند نمایندگی میكنیم.

چند هفته پیش آقای بان كی مون، دبیر كل ملل متحد، در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی پیرامون حقوق بشر در ایران نگرانیهای جدی در مورد افزایش آمار اعدامها در ایران ابراز كرد.
تقریباً نیمی از بودجه رژیم ایران به سركوب داخلی، تلاشهای جنگی، مداخلات خارجی، مقابله با اعتراضات و قیامها و جلوگیری از سقوط نفوذ خود در خاورمیانه، اختصاص داده میشود. 
در مورد سیاست خارجی، رژیم تهران كماكان هسته تمامی نزاعها و جنگهای فرقهای در خاورمیانه است و همچنان از رژیم جنایتكار اسد در سوریه حمایت میكند. رژیم ایران باعث خشونت فرقه یی در عراق شده و نیروهای شبه نظامی در این كشور را هدایت كرده است. رژیم ایران پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی است. 
در نهایت، خانمها و آقایان، مایلیم نگرانی خود را در مورد وضعیت قهرمانان شجاع در كمپ لیبرتی ابراز كنیم. با توجه به وضعیت فعلی در عراق این برعهده ملل متحد و آمریكا است تا به تعهدات خود كه مكرراً به ساكنان دادهاند پایبند باشند و امنیت و حفاظت آنها را تضمین كنند،كمپ لیبرتی باید به عنوان یك كمپ پناهندگی اعلام شود و كلاه آبی های ملل متحد باید در آنجا مستقر شوند.

سناتور رابرت توریسلی
توریسلی: سلام به مقاومت، می‌دانم این باران لباس‌های شما را خیس كرده است. اما آیا روحیة شما را تضعیف كرده؟ آیا به هر طریقی شما را پشیمان نكرده است؟ آیا متعهد میشوید كه امروز اینجا بایستید تا روحانی صدای شما را بشنود، هر چقدر باران ببارد، هر چقدر سرد شود، آیا تأكید دارید كه صدایتان باید شنیده شود؟
دوستان من، 70 سال پیش، دمكراسی‌های بزرگ، ملل متحد را تشكیل دادند تا برای جهانی از صلح، آشتی انسانی و حقوق انسان‌ها بایستد. اعضای ملل متحد، رژیم تروریست آخوندها و روحانی هیچ جایی در ملل متحد در میان افراد سالم ندارد.
بنابراین امروز ما سئوال میكنیم، ملل متحدی كه توسط متحدین تشكیل شده بود، سازمانی كه توسط متحدین بزرگ تشكیل شده بود، سازمانی بود كه خود را متعهد به حقوق بشر كرده بود، به برابری جنسی اعتقاد دارد، به برابری جنسی، شرافت انسان‌ها و آزادی بیان اعتقاد دارد. اعضای ملل متحد، رژیم ایران در میان كشورهای سالم چه كار میكند؟
امروز ما سئوال میكنیم، برای كسانی كه معتقد بودند روحانی به معنی ایرانی متفاوت میبود، به صدها نفری كه تاكنون اعدام شدند این‌را بگویید. به آنهایی كه متعقد بودند روحانی دارای سیاست متفاوتی خواهد بود، این‌را به كسانی بگویید كه هنوز از حق آزادی بیان برخوردار نیستند، نمیتوانند خدای خود را بپرستند و كودكان خود را بزرگ كنند. به هر نحوی كه میتوانید تفاوتی بین روحانی و آخوندها به من نشان بدهید. این همان تكرار گذشته است، كافی نیست، و ما خواهان یك ایران هستیم و این‌را همین الان میخواهیم.

میخواهم بدانید كه من به اعتقاد رئیس‌جمهور اوباما احترام میگذارم كه باید تلاش كنیم با همة طرف‌ها صحبت كنیم و با همة كشورها آشتی كنیم، اما در یك نقطه، آقای رئیس‌جمهور، باید مستقیم به چشمان حقیقت نگاه كنید. آخوندها تلاش خواهند كرد به بمب هستهیی دست یابند، صرف نظر از هر كاری كه ما بكنیم. آخوندها به سركوب مردم خود ادامه خواهند داد، صرف نظر از هر كاری كه ما بكنیم. آخوندها كشور خود را از آزادی محروم خواهند كرد، صرف نظر از هر كاری كه ما بكنیم. هیچ موضوعی نیست كه حول آن مذاكره كنید و زمان تغییر رژیم در تهران فرا رسیده است.
و به جامعة در تبعید، صدای تغییر در تهران بسیار زیاد هستند. ائتلاف و تبعیدیان یارانی در سراسر جهان گسترده و عمیق است. ولی ما از همة ایرانیان در تبعید و همة آزادیخواهان در تهران خواستهایم تا به طرف ما آمده و به آرمان ما بپیوندید. این یك آرمان گسترده، بزرگ و عمیق است، چون در تمامی جهان تنها یك سازمان اپوزیسیون و تنها یك صدا هست: خانم رجوی كه حاضر به معامله نیست و خواهان تغییر رژیم است، مدافع اصول دموكراتیك است و توسط آخوندها مرعوب نخواهد شد و مورد معامله قرار نخواهد گرفت. به ما بپیوندید، به مجاهدین بپیوندید و امروز برای یك ایران آزاد قیام كنید.
در نهایت، امروز به كسانی كه ما را زجر میدهند و آنهایی كه مردم ایران را از یك آیندة آزاد و كامیاب محروم میكنند میگوییم، میدانیم كه گمان می‌كنید، می‌توانید به خواهران و برادران ما در لیبرتی گرسنگی بدهید و ما را بدین صورت شكنجه كنید، ما میدانیم گمان می‌كنید كه می‌توانید خواهران و برادران ما را در ایران به قتل برسانید، و روحیه ما را در هم  بشكنید، و میدانیم كه فكر می‌كنید می‌توانید كسانی را كه خواهان آزادی بیان هستند روانة زندان كنید تا ما دست بر داریم. اما امروز ما اینجا هستیم، باز هم باز میگردیم، هرگز دست بر نخواهیم داشت، هرگز مورد معامله قرار نخواهیم گرفت، هر چقدر طول بكشد، ما حتماً شاهد یك ایران آزاد خواهیم بود، هر چقدر قیمت بخواهد، هر چه بطلبد، ما شاهد یك ایران آزاد خواهیم بود.
دوستان من، ائتلاف سراسر جهان كه در كنار خانم رجوی ایستاده، گسترده و عمیق است. ما هرگز تنها نبودهایم، اما به‌طور روزمره و هر سال رشد میكند. نخستین سخنران امروز ما یك صدای قوی در مورد مسائل درست سیاست خارجی آمریكا است. او در مركز دولت و مردم ما قرار دارد و یك عضو پیشین كنگره، یك سناتور پیشین از ایالت داكوتای جنوبی است و در گذشته رئیس اكثریت سنا در آمریكا بوده است. او یكی از سرسختترین صداها برای تمامی خوبی‌های آمریكا است. این افتخار من است كه رئیس پیشین اكثریت سنای آمریكا، تام دشل را به شما معرفی كنم.

سناتور تام دشل رهبر اكثریت و ریاست پیشین سنای آمریكا
سناتور توریسلی، با تشكر از آن مقدمه بسیار سخاوتمندانه، و تشكر از همه شما كه با وجود این هوای وحشتناك به ما در این بعد از ظهر امروز پیوستید. یكی از محبوبترین روئسای جمهوری من، تدی روزولت، یك بار گفت یكی از بزرگترین احساسات دنیا انجام یك كار سخت است كه ارزش آن را داشته باشد. من گروه دیگری نمیشناسم كه به اندازه شما كار كند و برای آرمانی بهتر از شما كار كند، و بابت این از شما تشكر میكنیم. 
یك اتفاق نظر گسترده وجود دارد كه كار شما بر سه هدف اصلی در این ایام كه پر از تغییر است متمركز است: احترام بیشتر و آزادی بیشتر برای مردم ایران و حقوق بشر بطور عام در سراسر جهان، تضمین منطقه یی امنتر و باثباتتر از طریق كاهش خطر تكثیر تسلیحات هسته یی و تأمین امینت و سلامتی برای خانوادههای ایرانی كه اكنون در كمپ لیبرتی زندگی میكنند. همه این سه هدف باید به رسمیت شناخته شوند و شما اینجا هستید و بر مسائلی تأكید میكنید كه از نظر من باید مورد توجه قرار گیرد. من در نگرانی عمیق شما در مورد كاهش جدی حقوق بشر در ایران شریك هستیم. هیچ كس در این كشور نباید تعداد آمار فزاینده و نگرانكننده اعدام را نادیده گیرد و گزارش شده است سال گذشته نزدیك به 900 نفر اعدام شدند. این شامل بسیاری حلقآویزهای زنان در سراسر كشور است. همه ما باید همچنین نسبت به محروم كردن حقوق بشر بنیادین برای 8 الی 10 میلیون سنی نیز نگران باشیم. آنچه به همان اندازه نگران كننده است افزایش تسلیحات و نیرو در سوریه و عراق و لبنان است. چقدر آنها باید بدلیل عدم وجود پیشرفت و افزایش سركوبی كنونی عمیقاً ناامید باشند. یك استعاره نگرانكننده برای ایران در ماه مه امسال رخ داد وقتی كه شش جوان ایرانی بدلیل تولید یك فیلم رقص با آهنگ «هپی» دستگیر شدند. این بیش از گذشته به نظر میرسد كه دولت نسبت به سطح ناآرامی نگران است و این میتواند باعث افزایش ناآرامی های سیاسی در هنگام مرگ ولی فقیه. كه حتمی است، شود. 

دومین هدف تضمین یك منطقه امنتر است و این از طریق تضمین عدم گسترش تسلیحات هستهیی است. این باید هدفی باشد كه همه بدنبال آن باشند. یك ایران مسلح به هستهیی بیش از وضعیت فعلی در منطقه و سراسر جهان مهاجم خواهد بود. شكی نیست كه این باعث مسابقه تسلیحات هستهیی با دیگر كشورهای منطقه خواهد شد، و با تكثیر شدید تسلیحات هسته یی، احتمال فزااینده بكارگیری آنها خواهد بود. طرح عمل مشترك 24 نوامبر تبدیل به یك موضوع گفتگوهای طولانی و اختلاف نظر شده است. اما اگر گفتگوها شكست بخورند، شكی وجود نددارد كه باید تحریمهای بیشتری با این هدف فشار اقتصادی بر رژیم ایران وارد شود. 
آخرین هدف تضمین امنیت و سلامتی و آیندهیی روشنتر برای افرادی است كه اكنون در شرایط زندان مانند در كمپ لیبرتی زندگی میكنند. این تعهدی است كه توسط دولت آمریكا ارائه شده و باید به آن پایبند باشیم. فجایعی كه توسط دولت مالكی اعمال شده است و این مسأله كه بقیه كشورهای جهان حاضر نیستند از ساكنان لیبرتی حمایت كنند یك موضوع نگران كننده پیرامون پاسخ جهانی نسبت به نقض فزاینده حقوق بشر است. مشكلات اخیر در جلوگیری از پمپاژ آب در ماه اوت، یعنی وقتی درجه هوا به بالای 115 درجه فارنهایت میرسد، یك نمونه اسفناك دیگر است كه شرایط آنجا هنوز در حال وخیمتر شدن است. مالكی دیگر در قدرت نیست، اما علائم كمی از دولت جدید دیده میشود كه فشارها برداشته شوند. این بحران نیاز به توجه بسیار بیشتر و یك راه حل دراز مدت دارد. رهبری بیشتر از جانب آمریكا تنها روش درست این كار است. 
آمریكا و جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری جهت حمایت از اصلاحات معنیدار در درون كشور اتخاذ كنند. ما باید فشارهای بیشتری بر رژیم ایران وارد كنیم تا به تلاشهای خود برای دسترسی به یك تسلیحات هستهیی پایان دهد و تكثیر تسلیحات هسته یی در منطقه را آغاز نكند. 
ما باید به تعهدات خود نسبت به حفاظت از آن افراد در داخل و خارج از ایران عمل كنیم، یعنی افرادی كه قربانی نقض فزاینده حقوق بشر اولیه خود بودهاند. این كار سختی است اما روزولت درست میگفت. در این زمان پرتغییر، این كاری است كه ارزش انجام آن را دارد. با تشكر از همه شما كه امروز بعد از ظهر اینجا حضور داشته اید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا