سال ۱۳۹۳

ایران: اعدام یك زندانی عقیدتی به اتهام آخوند ساخته « فساد فی الارض و بدعت در دین» و «تفسیر متفاوت از قران»!

 مقاومت ایران كمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت قاطع اعدام آقای محسن امیر اصلانی یك زندانی عقیدتی به اتهام آخوند ساخته ”فساد فی الارض، بدعت در اصول و فروع دین اسلام و تفسیر جدید از قرآن” فرا می خواند و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه اعدامهای فزاینده خودسرانه از سوی فاشیسم دینی حاكم بر ایران است.

 آقای امیر اصلانی 37 ساله كه از 8 سال پیش در زندان به سر می برد، یك بار به 4 سال زندان محكوم شده و سپس این حكم به 2 سال و چهارماه تخفیف پیدا می كند، اما سرانجام با پرونده سازیهای بیشتر، سردژخیم جنایتكار، قاضی صلواتی او را به اعدام محكوم می كند.

این اعدام جنایتكارانه در حالیست كه رژیم آخوندی و سردمدارانش بالاترین كسانی هستند كه با كشتار مردم ایران و از بین بردن سرمایه های آنها بیشترین فساد را در روی زمین كرده اند و بیشترین بدعت را در اسلام به جای گذاشته اند و جنایات فجیع خود را به اسم دین و به نام قران به ثبت داده اند.

رژیم آخوندی با سر دواندن و پاسخهای ضد و نقیض از تحویل جسد این زندانی به خانواده اش طفره می رود.

این جنایت در حالی صورت می گیرد كه این روزها آخوند روحانی كه در بین مردم ایران به رئیس جمهور اعدام مشهور است و بیش از 1000اعدام را در كارنامه ننگین خود دارد برای بزك كردن چهره این رژیم جنایتكار به نیویورك سفر كرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

3مهر1393 (25سپتامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا