سال ۱۳۹۳

فراخون بین المللی برای نجات یك زن زندانی 26 ساله از اعدام

 ریجانه جباری برای اجرای حكم جنایتكارانه اعدام به زندان گوهردشت منتقل شده است. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به اقدام فوری برای نجات  ریحانه جباری، یك زن زندانی 26ساله كه در آستانه اعدام قرار دارد فرا می خواند و به ویژه از گزارشگر اعدام و گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران   و ارگانهای مدافع حقوق زنان می خواهد همه امكانات خود را برای توقف این حكم وحشیانه به كار گیرند.

دژخیمان رژیم آخوندی ساعاتی پیش (بعد ازظهر دوشنبه 7مهرماه) خانم ریحانه جباری را مخفیانه از زندان قرچك ورامین به سلولهای انفرادی در زندان گوهردشت منتقل كرده اند. زندانیان در آستانه اعدام معمولا شب قبل به سلولهای انفرادی گوهر دشت منتقل می شوند و سحرگاه روز بعد حلق آویز می شوند. گفته می شود   علت انتقال مخفیانه ریحانه، جلوگیری از اعتراض سایر زندانیان بوده است.

دژخیمان زندان گوهردشت در پاسخ پیگیریهای مادر ریحانه تأیید كرده اند كه او به این زندان منتقل شده و گفته اند: اسم او در لیست اعدامی ها است. فردا صبح بیا جنازه او را تحویل بگیر.

ریحانه جباری، یك طراح دكوراسیون، از هفت و نیم سال پیش، كه با سلاح سرد در مقابل یك مأمور اطلاعات به دفاع از خود پرداخت، در زندان به سر می برد. این مأمور اطلاعات در یك طرح فریبكارانه قصد تعرض به ریحانه را داشت كه او به ناچار به دفاع از خود برخاست. این درگیری به قتل این عامل اطلاعاتی رژیم منجر شد. دژخیمان رژیم آخوندی برای وادار كردن ریحانه به اعترافات اجباری او را تحت شكنجه های وحشیانه قرار دادند.

 رژیم زن ستیز آخوندی تلاش دارد با اعدام زنانی كه در مقابل سركوبگریها و رذالتهای عوامل رژیم سر خم نكرده اند، از همه زنان و جوانان زهر چشم بگیرد و جو ارعاب را در جامعه شدت بخشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7مهر1393 (29سپتامبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا