کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

دستور مالكی به ممنوعیت سمپاتی با هر یك از مجاهدان اشرفی

 فراخواندن گفتگو كننده عراقی به نزد قاضی ، اطلاع از پیشینه او و آموزش  اینكه چه كارهایی باید بكند و برای آنچه از او علیه ساكنان خواسته می شود در حد اكثر آمادگی باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از این پیشتر فاش كرده بود مجموعه اسنادی از داخل رژیم  ایران پیرامون دستورات سركوبگرانه علیه مجاهدان اشرفی به دست آورده است.

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا یك نمونه دیگر از این اسناد به تاریخ 19 اردیبهشت 1392 را كه مبین عمق و ابعاد توطئه و رذیلت علیه «نیروی جنگنده ضد رژیم» است، به اطلاع هموطنان می رساند.

 

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

21 مهر93 (13 اكتبر2014)

 

                                                                                                                                    ساعت 1:30 ظهر

جمهوری عراق                                                                                                                 یادداشت داخلی

دبیرخانه شورای وزیران                                                                                                      تاریخ: 9/5/2013

دیدار آقایان مشاور امنیتی عالیجناب نخست وزیر و آقای رئیس كمیته امنیتی قرارگاه لیبرتی و آقای رئیس كمیته بستن قرارگاه اشرف صورت گرفت. درمورد اعضای سازمان خلق صحبت و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1-تفتیش بسته ها و واردات پستی به داخل قرارگاه لیبرتی اعم از اینكه ویژه [اختصاصی و شخصی] یا عام  باشد.

2- اجازه پیشاپیش برای بازدید از قرارگاه اشرف از جانب ملل متحد به شرط اینكه سازمان ملل درخواستهای رسمی بازدید را 72 ساعت قبل ارائه دهد.

3-دادن یادداشت رسمی به ملل متحد كه در آن از سازمان ملل خواسته شود اسامی و عناوین اعضای سازمان صلیب سرخ بین المللی را كه از سازمان خلق بازدید میكنند 7 روز قبل از بازدید ارائه كنند.

4-نداشتن هیچگونه سمپاتی با هیچ یك از اعضای سازمان خلق مانند آنچه دو روز قبل با یكی از  اعضای مُسن خلق اتفاق افتاد.

5-قاضی ( یا وكیل مدافع) موظف به فراخواندن گفتگو كننده عراقی با سازمان خلق و اطلاع از پیشینه اوست و اینكه به او آموزش بدهد چه كارهایی باید بكند و برای آنچه كه از او خواسته میشود [علیه ساكنان] انجام دهد، در حد اكثر آمادگی باشد.

6- در بیم از هر وضعیت فوق العاده، نگهبانی در اطراف قرارگاه لیبرتی در روزهای آینده تشدید شود .

پایان ملاقات

2:15 بعد از ظهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا