کمیسیون زنان

فراخوان كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت به اعتراض علیه اسیدپاشیدن به روی زنان و دختران ایران

 به اعتراض علیه جنایت ضد بشری رژیم آخوندی و اسید پاشیدن به روی زنان و حمایت از زنان غیرتمند ایرانی به ویژه قربانیان این فجایع شوم بپاخیزید.

 خانم سروناز چیت ساز، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ضمن ابراز انزجار شدید از جنایت فجیع اسید پاشیدن بر صورت زنان و دختران جوان در شهرهای مختلف، تظاهرات شجاعانه مردم و جوانان اصفهان و تهران را نشانه آشكاری از خشم و نفرت عمومی از رژیم زن ستیز آخوندی

و خواست عمومی مردم ایران برای سرنگونی این رژیم توصیف كرد. وی از عموم زنان و دختران در سراسر ایران خواست به اعتراض علیه این جنایت ضد بشری و مشاركت فعال در تظاهرات اعتراضی روز سوم آبان و حمایت از زنان غیرتمند ایرانی به ویژه قربانیان این جنایت شوم به پاخیزند.

وی گفت: آخوندها طی 35 سال حاكمیت نكبت بار خود از هیچ دنائتی در حق زنان آزاده ایران فروگذار نكرده‌اند، وحشیگری جدید و بیسابقه رژیم آخوندی، یعنی اسید پاشیدن بر صورت زنان جوان، ناتوانی و استیصال آن را در مقابل جنبش رو به گسترش زنان ایران نشان می دهد.

خانم چیت ساز افزود: سران جنایتكار رژیم بیهوده می پندارند با این سبعیتها می توانند خود را از سرنگونی محتوم نجات دهند. زنان ایرانی كه1000زن قهرمان اشرفی را به عنوان الگوی ایستادگی در پیش روی خود دارند، هرگز در مقابل بنیادگرایان حاكم بر ایران كه خود «پدرخوانده داعش» اند، سر فرود نخواهند آورد. وی از عموم ارگانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان خواست كه ضمن محكوم كردن این سبعیت با اقدام فوری به یاری زنان تحت ستم ایران بشتابند.

عصر روز چهارشنبه 30مهر، عوامل نیروهای سركوبگر رژیم هراسان از بالا گرفتن خشم هزاران تن از مردم دلیر اصفهان كه در مقابل دادگستری آخوندی در خیابان نیكبخت دست به تظاهرات زده بودند، تجمع آنان را مورد حمله قرار داده و بیش از 50تن ازجوانان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل كردند. در تهران نیز شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در مقابل مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. تظاهركنندگان در این حركتهای اعتراضی از جمله شعار می دادند:

” مرگ بر داعشی ایرانی”، “ای بدتر از داعشی اسید به ما می پاشی”، ”مرگ بر اسیدپاش”، ”حجاب به زور نمی‌شه”، ”با حجاب بی حجاب، اسیدپاشی نمی‌خوایم”، “حق زن از امنیت؟ اسید پاشی، جنایت”، “قوانین ضد زن ملغی باید گردد”.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

 اول آبان 1393 (23 اكتبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا