سال ۱۳۹۳

4ساعت تاخیر عمدی ماموران عراقی در انتقال یك بیمار ایسكمی قلبی در لیبرتی به بیمارستان

  تاخیر سیستماتیك در انتقال بیماران كه هدفش زجركش كردن آنانست، یك اقدام مجرمانه است و مسؤلان آن باید محاكمه و مجازات شوند.  روز چهارشنبه 30مهرماه (22 اكتبر 2014)، ماموران عراقی در یك اقدام ضدانسانی، انتقال خانم زهرا ربیعی یك بیمار فوق العاده اورژانس به بیمارستان را 4ساعت به تاخیر انداختند. این درحالیست كه بیمار دچار ایسكمی قلبی شده بود و هر لحظه تاخیر در انتقال او به بیمارستان می توانست به قیمت از دست دادن جانش تمام شود.

او ساعت 1000صبح به صورت اورژانس به كلینیك عراقی داخل كمپ منتقل شد و پزشكان عراقی پس از گرفتن نوار قلبی و تشخیص ایسكمی قلبی گفتند سریعا باید به بیمارستان بغداد منتقل شود. در حالیكه آمبولانس آماده بود اما هنگام خروج بیمار از كمپ ماموران عراقی گفتند مترجم و پرستار بیمار باید تعویض شود و پس از تعویض مترجم مجددا ماموران عراقی مانع از رفتن بیمار شده و مجددا خواستار تعویض مترجم شدند  و در نهایت پس از سه بار تعویض مترجم،  بیمار با 4ساعت تاخیر كمپ را ترك كرد.

كارشكنی و تاخیر عمدی در انتقال بیماران به بیمارستان، كه به یك روال عادی و روتین تبدیل شده است و هدفی جز زجركش كردن بیماران و شكنجه روانی سایر ساكنان ندارد، یك اقدام مجرمانه است و آمران و عاملان آن باید محاكمه و مجازات شوند.

سیاست محاصره پزشكی ساكنان كه تاكنون به جان باختن 21تن تمام شده است، بدستور رژیم ایران و توسط فالح فیاض مشاور امنیت ملی مالكی به اجرا درمی آید. مقاومت ایران با یادآوری مسئولیت مستقیم آمریكا و ملل متحد در مقابل امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره جنایتكارانه و تامین دسترسی آزادانه ساكنان به خدمات پزشكی است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول آبان 1393 (23 اكتبر 2014 )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا