کمیسیون ورزش

كمیسیون ورزش: سكوت خامنه اى و روحانى و سران رژیم در برابر جنایات اسید پاشى دلیل دست داشتن آنها در این جنایات است

هم میهنان گرامى، با ابراز انزجار از اعمال ضد انسانى آخوندهای جنایتكار حاكم بر ایران ، با زنان هم میهنم كه مورد حمله و هجوم ایلغار خمینى قرار گرفته اند، ابراز همدردى می كنم.

جنایات فجیع اخیر عوامل رژیم آخوندی در اسیدپاشی به خواهرانم كه به بهانه آخوند ساخته بدحجابی صورت می گیرد ، جنایت بیسابقه یی است كه كمتر دیكتاتورى در جهان به آن دست زده است . 

تردید نباید كرد این اعمال ضد انسانى به دستور خود سران رژیم صورت گرفته است ، چرا كه ، حكومتى كه حتى تلفنها و اینترنتهاى مردم را كنترل می كند و ادعا می كند یك گروه هنری را شش ساعت پس از پخش برنامه شان روی اینترنت دستگیر كرده، چگونه است كه مرتكبین این اعمال را پس از گذشت چندین روز و بیست و پنج بار تكرار جنایت در شهرهای مختلف هنوز پیدا نكرده است.
هم میهنان، روشنفكران، نویسندگان، شعرا، اساتید ، دانشجویان، دانش آموزان، ورزشكاران، هنرمندان، كارگران، كشاورزان، بازاریان ، كه در هرجای ایران و سراسر جهان هستید،
اگر به ایرانى بودن خود افتخار می كنیم باید همه دست در دست هم این جرثومه هاى فساد و دشمنان ایران و ایرانی را به زباله دان تاریخ بریزیم. 
به راستى اگر در زمان بابك خرمدین و یعقوب لیث و ستارخان و كوچك خان و دكتر مصدق و …. نبودیم تا با كمك به آنها از ایران و ناموس میهنمان دفاع كنیم، حالا كه هستیم ، حالا كه مقارمت سترگی به پیشتازی اشرفیان قهرمان در مقابل آخوندهای ضد ایرانی ازشرف وافتخار ما دفاع می كند و برای آزادی ایران وایرانیان می جنگد ، باید دست بدست هم ، شر این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی ازسر مردممان كم كنیم . بیشك قضاوت تاریخ درمورد هركس كه در سیاه ترین دوران تاریخ ایران ، پرچم مقاومت را در دست می گیرد، قضاوتی مثبت خواهد بود .

مسلم اسكندر فیلابى
مسئول كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران
دوم آبان93

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا