کمیسیون زنان

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: تظاهرات و اعتصاب علیه اسیدپاشی – 6

تظاهرات مردم معترض در شهر سقز و مقابله با نیروهای انتظامی با شعار مرگ بر دیكتاتور.

 روز شنبه 3 آبان مردم سقز نیز همصدا با دیگر شهرهای كشور در اعتراض به اسیدپاشی باندهای جنایتكار وابسته به سپاه پاسداران به زنان و دختران میهنمان یك تجمع اعتراضی بر پا كردند. این تجمع ساعت 1330 در خیابان ساحلی این شهردر نزدیكی فرمانداری برگزار شد.

نیروهای سركوبگر و گارد ویژه دروحشت از گسترش این اعتراضات به تجمع كنندگان یورش بردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند. تظاهر كنندگان با شعارهای «مرگ بر دیكتاتور» به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا