کمیسیون زنان

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: تظاهرات و اعتصاب علیه اسیدپاشی – 5

ایران : جنگ وگریز زنان شجاع با نیروهای سركوبگر در میدان فاطمی تهران با شعار اسیدپاش مزدوره- امنیت از ما دوره.

 زنان و جوانان شجاع تظاهركننده در تهران كه مورد تهاجم نیروهای سركوبگر واقع شده بودند، در ساعت 17 به وقت محلی در میدان فاطمی به جنگ و گریز با این مزدوران پرداختند.

گارد ضدشورش و دیگر نیروهای سركوبگر رژیم با شلیك گاز اشك آور و گاز فلفل و شلیك هوایی تلاش در پراكنده ساختن زنان داشتند. تظاهركنندگان شعار می دادند: «اسیدپاش مزدوره- امنیت از ما دوره»، «حمایت، حمایت، اسیدپاشی جنایت»، «نیروی انتظامی خجالت، خجالت»
ساعاتی پیش از آن نیز در میدان آزادی، زنان و جوانان دلیر در پاسخ به فراخوان برای اعتراض علیه جنایت باندهای تبهكار وابسته به رژیم در اسیدپاشیدن به زنان در شهرهای مختلف كشور، یك تجمع اعتراضی برگزار كردند. معترضان شعار می دادند : «حجاب به زور نمیشه، خجالت خجالت»، «چشمهای خواهرم كو»
مأموران سركوبگر نیروی انتظامی تجمع كنندگان را محاصره و شماری از آنان را بازداشت كردند.
تظاهرات و حركتهای اعتراضی شنبه 3 آبان در شرایطی برگزار شد كه گله های پاسداران و نیروهای سركوبگر از ارگانهای مختلف به طور فشرده در نقاط مختلف تهران ازجمله خیابان تخت طاووس، میدان و خیابان فاطمی، میدان ولی عصر به صورت سواره و پیاده همراه با موتورسواران وحشی مستقر شده بودند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا