سال ۱۳۹۳

ایران: ریحانه جباری، دانشجو و طراح 26 ساله اعدام شد

 مریم رجوی: اعدام ریحانه، نشانه دیگری از توحش رژیم آخوندی و آن روی سكه جنایت ضد بشری آخوندها در اسیدپاشیدن بر روی زنان و دختران بیگناه ایرانی است. خانم مریم رجوی اعدام جنایتكارانه ریحانه جباری، دانشجو  و  طراح دكوراسیون 26ساله را نشانه دیگری از توحش و زن ستیزی رژیم آخوندی توصیف كرد. وی گفت این اقدام سبعانه آن روی سكه جنایت ضد بشری آخوندها در اسیدپاشیدن بر روی زنان و دختران بیگناه ایرانی است.

خانم رجوی گفت: اعدام ریحانه جباری در روزی كه مردم شهرهای مختلف كشور برای اعتراض علیه توحش اسیدپاشیدن بر زنان و دختران بیدفاع ایرانی، فراخوان داده اند، در هراس از گسترش اعتراضات و  به منظور تشدید جو ارعاب در جامعه صورت می گیرد. وی از عموم مردم به ویژه زنان و جوانان خواست به جنبش ملی دفاع از زنان ایرانی بپیوندند. رژیم پوسیده ولایت فقیه در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی بیهوده تلاش می كند با این جنایات فجیع و با ایجاد جو رعب و وحشت، از انفجار خشم مردم جلوگیری كند.

رجوی از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست اعدام این دختر جوان دانشجو را قویا محكوم نمایند و اقدامات سریع و لازم الاجرا علیه رژیم آخوندی برای توقف اعدام و شكنجه و كشتار در ایران اتخاذ نمایند. 

سحرگاه شنبه 3 آبان، ریحانه جباری، دانشجو و طراح دكوراسیون بعد از هفت سال و نیم اسارت در چنگ دژخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت كرج به دار آویخته شد. وی شب پیش از آن از زندان قرچك ورامین كه شكنجه گاهی قرون وسطایی است، به بند قرنطینه گوهردشت منتقل شده بود. این جنایت به اصرار سركردگان وزارت اطلاعات و رویاروی فراخوانهای مكرر ارگانهای بین المللی و فعالان حقوق بشری و حقوق زنان صورت گرفت. مقاومت ایران بارها برای نجات این دختر جوان فراخوان داده و كمپینهایی را برای نجات وی برگزار كرد.

ریحانه جباری، درسن 19سالگی بعد از آن كه با سلاح سرد در مقابل یك مأمور اطلاعات به دفاع از خود پرداخت، زندانی شد. این مأمور اطلاعات در یك طرح فریبكارانه قصد تعرض به ریحانه را داشت كه او به ناچار به دفاع از خود برخاست. این درگیری به قتل این عامل اطلاعاتی رژیم منجر شد. دژخیمان رژیم آخوندی برای وادار كردن ریحانه به اعترافات اجباری او را تحت شكنجه های وحشیانه قرار دادند.

 رژیم زن ستیز آخوندی تلاش دارد با اعدام زنانی كه در مقابل سركوبگریها و رذالتهای عوامل رژیم سر خم نكرده اند، از همه زنان و جوانان زهر چشم بگیرد و جو ارعاب را در جامعه شدت بخشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

3 آبان 1393 (25 اكتبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا