کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: ارجاع جنایتكارانه حفاظت لیبرتی به نیروهای 9 بدر و هادی عامری وزی

كمیسیون‌‌‌‌‌امنیت و ضدتروریسم: ارجاع جنایتكارانه حفاظت لیبرتی به نیروهای 9 بدر و هادی عامری  وزیر ترابری مالكی به بهانه عقب كشیدن نیروهای ارتش عراق از حفاظت لیبرتی برای جنگ در منطقه مجاور فرودگاه بغداد.

تغییر كادر های خدماتی استخدام شده در قرارگاه لیبرتی با نفرات مورد اعتماد [ مزدوران و جاسوسان حكومتی ] كه  در فرودگاه بین المللی كار میكنند. 

  جمهوری عراق
   دبیرخانه شورای وزیران 
   شماره: ق/2/3/23611                                        رقم  006221
   تاریخ: 29/12/2013    
   مُهر:سرّی و فوری
وزارت ترابری
موضوع: تامین امنیت قرارگاه لیبرتی
پس از برگزاری نشست ویژه بین عالیجناب نخست وزیر و فرماندهان امنیتی مقرر گردید: 
1ـنیروهای حفاظت وزارت ترابری به تأمین امنیت لازم برای قرارگاه لیبرتی گماشته شوند و این به خاطر عقب كشیدن نیروهای نظامی از این منطقه و اعزام آنها به خارج از این منطقه برای جنگ با كانون تروریسم در مجاورت منطقه فرودگاه است. 
2ـ تغییر كادر های استخدام شده خدماتی در قرارگاه لیبرتی  با نفرات مورد اعتماد و كارگرانی كه  در  فرودگاه بین المللی كار میكنند… به این خاطر تذكر دادن واجب شد. 
جهت  اطلاع … با تشكر

علی محسن اسماعیل
دبیر كل شورای وزیران به نیابت
29/12/2013
رونوشت به:
ریاست شورای وزیران / دفتر عالیجناب نخست وزیر، جهت اطلاع… با تشكر
وزارت دفاع… جهت اطلاع… با تشكر 
وزارت كشور… جهت اطلاع… با تشكر

شورای ملی مقاومت ایران
كمیسیون امنیت و ضد تروریسم
4 آبان 93 (26 اكتبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا