سال ۱۳۹۳

ایران: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی كرد در زندان ارومیه

 روز  شنبه اول آذر (22نوامبر)  اعتصاب غذای  30 زندانی سیاسی كرد در زندان ارومیه وارد سومین روز خود شد.  آنها اعتصاب غذای خود را در بند 12 زندان ارومیه از روز پنجشنبه در اعتراض به انتقال مجرمان عادی به بند زندانیان سیاسی آغاز كرده اند. هدف انتقال زندانیان عادی به بند سیاسی تشدید فشار و سركوب هرچه بیشتر زندانیان سیاسی است به خصوص كه رژیم عوامل باندهای مافیایی خودش را نیز تحت پوش مجرمان عادی برای شكنجه مضاعف زندانیان سیاسی وارد بند آنها می كند.

زندانیان اعتصابی همچنین  خواستار بازگرداندن 27زندانی سیاسی هستند كه به دیگر بندهای زندان ارومیه منتقل شده اند.

در همین حال، دادگاه رژیم در شهر كرج، به خاطر خالی بودن پرونده دو زندانی سیاسی كرد به نامهای زانیار و لقمان مرادی در صدد  پرونده سازی جدید علیه آنهاست . عوامل اطلاعات آخوندی به این منظور به جعل سند در شهر مریوان (استان كردستان) دست زده اند.

در یك تحول دیگر 19تن از زندانیان سیاسی بلوچ در زندان مركزی زاهدان با ارسال نامه یی به مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری خواستار اعزام یك هیات بین المللی به این زندان و رسیدگی به شرایط وخامت بار زندانیان شده اند.

مقاومت  ایران  از عموم مراجع و ارگانهای حقوق بشری خواستار اقدامی مؤثر برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران و رسیدگی به خواستهای زندانیان اعتصابی و دیگر زندانیان سیاسی در سیاهچالهای رژیم ایران است.

 

دیبرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول آذر 1393 (22نوامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا