سال ۱۳۹۳

مریم رجوی: شكست مذاكرات یك ساله، تمدید هفت ماهه مذاكرات بی انتها و زیر پا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت باز گذاشتن راه دستیابی به بمب اتمی برای رژیم ملایان، تهدید خطرناك برای صلح و امنیت جهانی

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شكست مذاكرات آمریكا و پنج قدرت دیگر جهانی با فاشیسم دینی حاكم بر ایران را ناشی از امتیازها و نرمشهای ناموجه در برابر این رژیم توصیف كرد. وی گفت: زیر پا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت و تمدید مذاكرات بی انتها  با فاشیسم دینی، باز گذاشتن راه دستیابی به بمب اتمی است كه ملایان آن را ” تضمین بقا” ی  رژیمشان می دانند. 

ادامه ماراتن 12 ساله مذاكره با این رژیم به جای اعمال قاطعیت و تشدید تحریمها، فرو رفتن در تونلی است كه در انتهای آن چیزی جز بمب اتمی وجود ندارد. این، تكرار همان سیاستها و اشتباهاتی است كه ملایان را به این اندازه به بمب نزدیك كرده است. این یك تهدید جدی و خطرناك برای صلح و امنیت منطقه یی و جهانی است.

خانم رجوی افزود:  رژیم حاكم بر ایران، به خاطر بحرانهای درونی و در وحشت از عواقب دست كشیدن از بمب اتمی، طبق خط قرمزهای مقرر شده از سوی خامنه ای، تا هر كجا كه بتواند از امضای توافق جامعی كه راه را بر دستیابی به بمب اتمی ببندد، طفره می رود. بمب اتمی و تسلط بر عراق نیازمندیهای حیاتی پدرخوانده داعش و بانكدار مركزی تروریسم بین‌المللی است. فرصت هفت ماهه به این رژیم، فقط فرصت بیشتر برای بمب سازی است و هیچ تضمین و نتیجه خوش‌بینانه یی ندارد.

خانم رجوی تاكید كرد: سال گذشته رژیم آخوندی زیر ضرب تحریمهای بین المللی،  انزوای داخلی  و افشاگریهای مقاومت ایران در زمینه اتمی، مجبور به یك قدم عقب نشینی و امضای توافقنامه ژنو شد. امتیازهای بی حساب و نا موجه كشورهای غربی ولی فقیه را تشجیع كرده است. این نتیجه سكوت شرم آور در مقابل نقض وحشیانه حقوق بشر از جمله اسیدپاشی بر زنان و اعدامهای روزانه در سراسر ایران و در مقابل صدور تروریسم و اشغالگری در عراق، سوریه، لبنان و یمن است. 

خانم رجوی یادآوری كرد كه پس از امضای توافقنامه ژنو  اعلام كرده بود: ”میزان عقب نشینی این رژیم و دست كشیدنش از بمب اتمی و تبعیت آن از التزامات بین المللی، دقیقاً به میزان قاطعیت و ایستادگی جامعه جهانی در برابر مطامع شوم و فریبكاریهای ذاتی این رژیم، بستگی دارد… و هرگونه سستی و تعلل و كوتاه آمدن از سوی جامعه بین المللی باعث می شود كه خامنه ای بار دیگر با فریبكاری و تقلب به سمت تولید بمب اتمی پیش برود”.

خانم رجوی به جامعه بین المللی، به همه طرفداران صلح و مصونیت از خطر هسته یی هشدار داد كه اجرای كامل قطعنامه های شورای امنیت به ویژه توقف كامل غنی سازی، پذیرش پروتكل الحاقی و دسترسی آزادنه بازرسان به مراكز و تأسیسات مشكوك این رژیم لازمه دست كشیدن آن از بمب اتمی است. تجربه نشان می دهد كه این فقط با قاطعیت و تحریم همه جانبه سیاسی و نفتی و تسلیحاتی و خلع ید از این رژیم در عراق و سوریه و یمن و لبنان امكانپذیر است .

گزارش هفته گذشته كمیته بین المللی در جستجوی عدالت به روشنی نشان می دهد، پروژه های اتمی رژیم ایران به طور كامل و از ابتدا با اهداف نظامی بوده و همه فعالیتهای به ظاهر غیر نظامی نیز در خدمت بمب سازی بوده است. رژیم هیچگاه این فعالیتها را طبق معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی NPT به طور داوطلبانه به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش نكرده و مقاومت ایران پیوسته نخستین افشاگر آن بوده است.

 

دبیرخانه شورای  ملی مقاومت ایران

3آذر1393(24نوامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا