سال ۱۳۹۳

كارشكنی مأموران عراقی از انتقال بیماران لیبرتی به بیمارستان ادامه دارد

محاصره ضد انسانی پزشكی ساكنان لیبرتی همچنان ادامه دارد و نیروهای عراقی به طرق مختلف در انتقال بیماران به بیمارستان كارشكنی میكنند. روز 28 آبان ماموران عراقی از انتقال دو تن از بیمارانی كه قرار بود به بیمارستان بروند ممانعت كردند. این در حالی است كه همه بیماران به یك بیمارستان میرفتند و هیچ بهانه ای برای حذف آنها وجود نداشت.

در همین روز ماموران عراقی مترجمان دو بیمار را حذف كردند و آنها به ناگزیر بدون مترجم به بیمارستان رفتند كه عملا قادر به حل و فصل مسائل خود نشده و برخی از قرارهای پزشكی شان اجرا نشد.

روز 1 آذر (22 نوامبر) ماموران عراقی مجددا مانع رفتن بیماران به دو بیمارستان شدند. این در حالی است كه بیماران در این روز قرارهای از پیش تعیین شده داشتند و با سوختن این قرارها آنها مدتها باید در انتظار قرارهای بعدی بمانند.

روز یكشنبه 2 آذر (23 نوامبر) ماموران عراقی از تردد 3بیمار ازجمله 2بیمار قلبی و یك بیمار دیگر كه  عمل جراحی داشت جلوگیری كردند.

در روز یكشنبه 2 آذر (23 نوامبر) ماموران عراقی از رفتن مترجم بهمراه یك بیمار حاد كه عمل جراحی كیسه صفرا داشت و باید چندین روز در بیمارستان بستری میشد جلوگیری كردند و بیمار ناگزیر نتوانست برای عملی كه از مدتها پیش در انتظار آن بود به بیمارستان برود. او بیش از 8ماه است كه به علت سنگ كیسه صفرا، دچار دردهای شدید میباشد و در خطر تركیدن كیسه صفرا و بروز یك وضعیت خطرناك قرار دارد. این موضوع توسط بیمار و بیماران دیگر حضورا به تیم یونامی اطلاع و توضیح داده شد، اما متاسفانه یونامی هیچ اقدامی برای حل این موضوع نكرد و صرفا به توجیه اقدام جنایتكارانه ماموران عراقی پرداخته و به مشكل واقعی بیماران كه بدون مترجم نمی توانند قرارهای درمانی خود را اجرا كنند، هیچ توجهی نكردند.   

زجركش كردن بیماران در كمپ، سیاست ضد انسانی شناخته شده نیروهای عراقی تحت فرماندهی فالح فیاض است كه تاكنون 22تن از ساكنان اشرف و لیبرتی، به این خاطر جان باخته اند. مقاومت ایران با توجه به تعهدات دولت آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، خواهان مداخله فوری آمریكا و سازمان ملل برای پایان دادن به محاصره پزشكی كمپ و دسترسی آزاد ساكنان به خدمات درمانی میباشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 آذر ماه 1393 (25 نوامبر 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا